9.5 van 10 / 113 beoordelingen
Ingevorderd.nl

Beginnersrijbewijs

In Nederland wordt gewerkt met het beginnersrijbewijs. Het beginnersrijbewijs wordt ook wel ‘de maatregel beginnend bestuurder’ genoemd. Dit houdt in dat er een puntensysteem wordt gehanteerd waarin het aantal strafpunten wordt bijgehouden. Het doel van dit rijbewijs is om zoveel mogelijk ongevallen te voorkomen. Een beginnend bestuurder gaat namelijk vaker de fout in dan een ervaren bestuurder. Beginnende bestuurders zijn dan ook vaker betrokken bij ongevallen. Om het aantal ongevallen te verminderen en om te voorkomen dat een bestuurder twee keer dezelfde fout begaat, is het beginnersrijbewijs in het leven geroepen.

Inhoudsopgave

Wat houdt het beginnersrijbewijs in?

Wanneer u binnen een periode van vijf of zeven (afhankelijk van hoe oud u was toen u uw rijbewijs heeft gehaald) jaar twee punten krijgt, zal de geldigheid van uw rijbewijs worden geschorst. Voor de periode dat deze geschorst is, is uw rijbewijs niet geldig en mag u dus niet de weg op. Uw rijbewijs zal weer geldig verklaard worden nadat u opnieuw een rijvaardigheidsonderzoek heeft ondergaan, waaronder ook het theorie-examen. Wanneer u hieraan echter niet meewerkt, dan zal uw rijbewijs ongeldig verklaard worden.

Wanneer ben ik beginnend bestuurder?

U bent een beginnend bestuurder wanneer u minder dan 5 jaar over uw rijbewijs beschikt. Iedereen die voor de eerste keer zijn rijbewijs haalt, is dan ook een beginnend bestuurder. Ongeacht hoe oud u bent of voor welk voortuig u uw rijbewijs haalt. Als u geen beginnend bestuurder bent, dan valt u dus ook niet onder deze regeling. Hoelang u een beginnersrijbewijs heeft is afhankelijk van uw leeftijd en type rijbewijs:

  1. Heeft u uw rijbewijs gehaald op 16-jarige leeftijd, dan beschikt u 7 jaar over een beginnersrijbewijs.
  2. Heeft u uw rijbewijs gehaald op 17-jarige leeftijd, dan beschikt u 5 jaar over een beginnersrijbewijs. Er is echter een uitzondering: indien u uw rijbewijs AM haalt (scooter, bromfiets, snorfiets, brommobiel en speed-pedelec), dan beschikt u 7 jaar over een beginnersrijbewijs. Maar wanneer u ook uw rijbewijs B haalt (auto), dan geldt een termijn van 5 jaar.
  3. Heeft u uw rijbewijs gehaald op 18-jarige leeftijd of ouder, dan beschikt u 5 jaar over een beginnersrijbewijs.

Wanneer krijg ik een punt op mijn rijbewijs?

Er zijn veel soorten overtredingen, maar niet al deze overtredingen spelen een rol bij het beginnersrijbewijs. Het gaat hier enkel om overtredingen waarbij u als bestuurder ook daadwerkelijk bent staande gehouden. Door de agent die u aanhoudt wordt persoonlijk vastgesteld dat u degene bent die achter het stuur zat. Boetes naar aanleiding van een flitser tellen dan ook niet mee, u bent dan namelijk niet staande gehouden. Overtredingen die u in het buitenland begaat, tellen ook niet mee. Welke overtredingen tellen dan wel mee bij het beginnersrijbewijs? U kunt een strafpunt krijgen indien u:

  1. Bumperkleeft wanneer u meer dan 80 km/u rijdt.
  2. Meer dan 40 km/u te hard rijdt op autosnelwegen of meer dan 30 km/u te hard rijdt op andere wegen.
  3. Hinder of gevaar veroorzaakt in het verkeer.
  4. Een aanrijding veroorzaakt waardoor lichamelijk letsel of materiële schade is ontstaan door het niet/onjuist naleven van de verkeersregels.
  5. Een verkeersongeval veroorzaakt met een dodelijk gevolg of zwaar letsel als gevolg.

Wat gebeurt er als ik twee strafpunten heb?

Wanneer de politie u voor de tweede keer aanhoudt in verband met een zware verkeersovertreding zoals hierboven bedoeld (en dus uw tweede strafpunt), dan wordt uw rijbewijs geschorst. Het Openbaar Ministerie zal u aanmelden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het CBR stelt dan een onderzoek in naar uw rijvaardigheid. Indien wordt geconcludeerd dat u niet rijvaardig bent, dan wordt uw rijbewijs ongeldig verklaart. In dat geval dient u opnieuw een rijexamen te doen.

Voor 1 oktober uw eerste strafpunt?

Er zijn sinds 2014 stengere regels gaan gelden met betrekking tot het beginnersrijbewijs. Voorheen diende u uw rijbewijs in te leveren na drie strafpunten, in de huidige regelgeving is dit al na twee strafpunten. Het kan natuurlijk zo zijn dat u uw eerste strafpunt voor 1 oktober 2014 heeft gekregen. In dat geval gelden voor u nog de oude regels en zal u uw rijbewijs in moeten leveren na drie strafpunten. Heeft u uw eerste strafpunt gekregen na 1 oktober 2014, dan gelden de nieuwe regels en dient u uw rijbewijs in te leveren na twee strafpunten.

Picture of mr. J.H.L. (Joost) Antonides

mr. J.H.L. (Joost) Antonides

Mr. J.H.L. (Joost) Antonides is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit met als specialisatie de Wegenverkeerswet. Joost Antonides heeft zich advocaat direct gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. Joost Antonides staat al jaren bekend als expert op het gebied van de Wegenverkeerswet. De expertise en ervaring kan uitstekend toegepast worden indien het rijbewijs is ingevorderd.
Beginnersrijbewijs