9.5 van 10 / 113 beoordelingen
Ingevorderd.nl

Boete voor te hard rijden

Mogelijk vraagt u zich af wat de hoogtes van de boetes zijn voor snelheidsovertredingen in Nederland. Hierbij zijn verschillende omstandigheden van belang. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Wegwerkzaamheden ja of nee?
  • Binnen of buiten de bebouwde kom?
  • Heeft u al eens eerder een boete gekregen wegens een snelheidsovertreding (recidive)?

Voor uw gemak verschaffen we u een tabel met de hoogtes van boetes. Ook vermelden we in losse tussenkopjes wat u kunt verwachten indien u een boete voor een bepaalde snelheidsovertreding ontvangt.

Let op: Betaal de boete op tijd om extra kosten te voorkomen. Niet eens met de boete? Maak dan op tijd bezwaar.

Inhoudsopgave

10 km per uur te hard rijden

De Wet Mulder is van toepassing. In dit geval krijgt u een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). U ontvangt een brief met een acceptgiro. Bovenstaande omstandigheden zijn van invloed op de hoogte van uw boete. Deze boete wordt niet geregistreerd op uw strafblad.

20 km per uur te hard rijden

Ook ten aanzien van een snelheidsovertreding van deze ernst is de Wet Mulder van toepassing. U dient er rekening mee te houden dat u bericht ontvangt van het CJIB. Dit zal een boete zijn. Die boete komt binnen in de vorm van een brief met acceptgiro. Of er sprake was van bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of dat de snelheidsovertreding zich wel of niet binnen de bebouwde kom heeft voorgedaan zijn ook van invloed op de hoogte van de boete. U heeft na een snelheidsovertreding van dit kaliber geen aantekening op uw strafblad.

30 km per uur te hard rijden

Wederom is – voor snelheidsovertredingen tot en met 30 km/per uur – de Wet Mulder van toepassing. Dan krijgt u een brief van het CJIB waarin staat dat u een boete ontvangt. Er is ook een acceptgiro aan deze brief bevestigd zodat u – indien u dat wenst – direct tot betaling kan overgaan.  De overige omstandigheden (bijvoorbeeld wel of geen bebouwde kom of wegwerkzaamheden) zijn van invloed op de hoogte van het boetebedrag. U heeft na een snelheidsovertreding van dit kaliber geen aantekening op uw strafblad.

30-50 km per uur te hard rijden

Dit is maatwerk. U ontvangt in de meeste gevallen een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie. De hoogte van de boete hangt mede af van de omstandigheden waaronder de snelheidsovertreding is gepleegd. Was er bijvoorbeeld sprake van een snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom of niet? Deze boete wordt wel geregistreerd op uw strafblad.

Begaat u binnen twee jaar opnieuw een snelheidsovertreding? U kunt dan een hogere boete verwachten. Ook kunt u (mogelijk al dan niet een langere) ontzegging van de rijbevoegdheid verwachten.

Let op: Indien u tot 40 km per uur te hard rijdt op de snelweg ontvangt u wél een boete van het CJIB. Dit is dan géén strafbeschikking.

50+ km per uur te hard rijden

Dit is maatwerk. De officier van justitie bepaalt zelf, met het dossier dat is opgesteld door de politie, de hoogte van de geldboete of duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid in een strafbeschikking. Ook in dit geval is het weer – voor wat betreft de hoogte van de boete – van belang of er sprake was van wegwerkzaamheden of wel of geen bebouwde kom.

Uw zaak kan ook door het Openbaar Ministerie worden aangebracht bij de rechter.

Indien u door de politie wordt staande gehouden zal uw rijbewijs worden ingevorderd. U kunt een klaagschrift indienen om uw rijbewijs zo spoedig mogelijk terug te krijgen. Dat wordt bepaald door de rechter.

Tabellen – overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bron: Feitenboekje Openbaar Ministerie 2020)

Let op: Onderstaande tabel loopt tot en met snelheidsovertredingen van 30 km per uur te hard. Daar staan vaste tarieven voor, afhankelijk van uw situatie. Vanaf 30 km per uur te hard is er sprake van maatwerk. Indien er wegwerkzaamheden waren zijn de boetes hoger dan in onderstaande tabel.

4 km te hard € 28
5 km te hard € 35
6 km te hard € 43
7 km te hard € 49
8 km te hard € 56
9 km te hard € 64
10 km te hard € 72
11 km te hard € 98
12 km te hard € 107
13 km te hard € 118
14 km te hard € 127
15 km te hard € 137
16 km te hard € 147
17 km te hard € 158
18 km te hard € 170
19 km te hard € 181
20 km te hard € 194
21 km te hard € 207
22 km te hard € 221
23 km te hard € 235
24 km te hard € 247
25 km te hard € 263
26 km te hard € 277
27 km te hard € 295
28 km te hard € 309
29 km te hard € 325
30 km te hard € 340

Picture of mr. J.H.L. (Joost) Antonides

mr. J.H.L. (Joost) Antonides

Mr. J.H.L. (Joost) Antonides is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit met als specialisatie de Wegenverkeerswet. Joost Antonides heeft zich advocaat direct gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. Joost Antonides staat al jaren bekend als expert op het gebied van de Wegenverkeerswet. De expertise en ervaring kan uitstekend toegepast worden indien het rijbewijs is ingevorderd.
Boete voor te hard rijden