9.5 van 10 / 113 beoordelingen
Ingevorderd.nl

Doorrijden na een aanrijding

Het verlaten van de plaats van een ongeval is strafbaar op grond van artikel 7 Wegenverkeerswet. Dit artikel is in principe van toepassing op personen die betrokken zijn bij een verkeersongeval of door wiens gedrag een verkeersongeval is veroorzaakt.

Inhoudsopgave

Wanneer is sprake van een aanrijding?

Er is sprake van een aanrijding op het moment dat een verkeersongeval plaatsvindt. Het ongeval hoeft niet een vast gevolg te hebben. Van doorrijden na blikschade, tot doorrijden na het verwonden van iemand; het kan allemaal strafbaar zijn.

Toepassingsbereik

Artikel 7 Wegenverkeerswet is niet altijd van toepassing op bovengenoemde personen. Er is sprake van een strafbaar feit indien de persoon wist dat er een aanrijdingen plaatsgevonden heeft of dat redelijkerwijs had kunnen weten. Of de verdachte redelijkerwijs had kunnen weten dat er een aanrijding plaatsgevonden heeft, is lastig te beoordelen. Op dit punt geldt geen vaste regel of vereiste. De omstandigheden van het geval spelen daarin een belangrijke rol. Eigenlijk komt het erop neer dat per geval gekeken zal worden of de persoon in kwestie redelijkerwijs had kunnen weten dat er een aanrijding plaatsgevonden heeft.

Personen die niets gemerkt hebben van een aanrijding en redelijkerwijs ook niets hadden kunnen merken, zijn niet strafbaar op basis van artikel 7 Wegenverkeerswet.

Vrijwillig melden

Zojuist is dus gebleken wanneer iemand strafbaar is. Er is echter wel een uitzondering van toepassing. De overtreder van artikel 7 Wegenverkeerswet kan zelf ervoor zorgen dat hij niet strafbaar is. Wanneer hij zich binnen 12 uur na de aanrijding meldt bij de politie. De melding moet dan wel op eigen initiatief en geheel vrijwillig gebeuren. Verder moet de melding ook gedaan zijn voordat verhoor of aanhouding plaatsgevonden heeft van de verdachte. Om de melding compleet te maken dient de betreffende persoon zijn identiteit kenbaar te maken en de gegevens van het voertuig te vermelden. Al deze vereisten staan genoemd in artikel 184 Wegenverkeerswet. Gevolg van een geldige en volledige melding is dat een overtreding van artikel 7 Wegenverkeerswet niet strafbaar is.

Strafmaat

De straf die een dader tegemoet kan zien, hangt van verschillende omstandigheden af. Allereerst is van belang of de persoon al vaker veroordeeld is voor een schending van artikel 7 Wegenverkeerswet, daarnaast is van belang welke schade er precies is. Bij vervolging geldt de volgende tabel als uitgangspunt[1]:

Uitsluitend materiële schadefirst offender1x recidive
Geringe materiële schadeGeldboete € 500Geldboete € 750 + Ontzegging rijbevoegdheid 2 mnd onvoorwaardelijk
Meer dan geringe materiële schadeGeldboete € 1000Geldboete € 1500 + Ontzegging rijdbevoegdheid  4 mnd onvoorwaardelijk
In hulpeloze toestand achterlaten, terwijl geen sprake is van artikel 6 WVW1994Gevangenisstraf 2 mnd + Ontzegging rijbevoegdheid 60 mnd onvoorwaardelijkGevangenisstraf 3 mnd + Ontzegging rijbevoegdheid 70 mnd onvoorwaardelijk

Zoals te zien, bestaan er drie categorieën van schade. Categorie 1 bestaat uit kleine schade aan goederen (bijvoorbeeld een kapotte koplamp), bij categorie 2 gaat om een serieuze schade aan goederen (bijvoorbeeld dusdanige blikschade dat het voertuig onbestuurbaar geworden is). Categorie 3 is voldoende toegelicht in de tabel.

[1] https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Orientatiepunten-en-afspraken-LOVS.pdf

Picture of mr. J.H.L. (Joost) Antonides

mr. J.H.L. (Joost) Antonides

Mr. J.H.L. (Joost) Antonides is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit met als specialisatie de Wegenverkeerswet. Joost Antonides heeft zich advocaat direct gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. Joost Antonides staat al jaren bekend als expert op het gebied van de Wegenverkeerswet. De expertise en ervaring kan uitstekend toegepast worden indien het rijbewijs is ingevorderd.
Doorrijden na een aanrijding