9.5 van 10 / 113 beoordelingen
Ingevorderd.nl

Geflitst / kan mijn rijbewijs achteraf ingevorderd worden?

Beroemd en berucht: de flitspaal. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in 2020 maar liefst 2,8 miljoen boetes opgelegd zijn doordat een flitspaal een snelheidsovertreding heeft vastgesteld. Dat komt neer op ongeveer één boete per 11 seconden!  In deze tekst zal beschreven worden wat u kunt verwachten als u geflitst bent en of u achteraf een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd kunt krijgen.

Inhoudsopgave

Ik ben geflitst, kan ik mijn rijbewijs kwijtraken?

Als u geflitst bent, zal in de meeste gevallen het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) u een boete sturen. Die boete is in de eerste plaats afhankelijk van de overschrijding van de maximumsnelheid. De zaak is in principe afgedaan als u de boete betaald. De precieze en meest recente boetebedragen kunt u vinden op: https://snelheidsovertredingen.om.nl.

Een invordering van het rijbewijs nadat u bent geflitst kan enkel in ernstige gevallen. Zo’n ernstig geval doet zich voor als u de maximumsnelheid overschreden heeft met 50 km/u of meer. In dat geval kan de politie niet direct uw rijbewijs invorderen. Indien de politie dat wil, dan hadden ze zelf de overschrijding vast moeten stellen met een meting en de bestuurder onmiddellijk staande moeten houden. De officier van justitie of de rechter is wel bevoegd om u achteraf een ontzegging van de rijbevoegdheid op te leggen. Nadat u geflitst bent wordt rekening gehouden met meetcorrecties en marges.[1]

Gevolgen overschrijding 50 km/u of meer

Er staat geen vast boetebedrag voor een dergelijk overschrijding van de maximumsnelheid. De officier van justitie heeft in dit soort gevallen de bevoegdheid om de hoogte van boetebedrag vast te stellen. Naast de gereden snelheid zijn er meerdere omstandigheden die invloed kunnen hebben op het boetebedrag. Bijvoorbeeld: eventuele recidive, locatie waar de snelheidsovertreding begaan is, mogelijke wegwerkzaamheden et cetera. De omstandigheden waaronder de snelheidsovertreding begaan is, bepalen dus mede het boetebedrag. De boetebedragen voor een snelheidsoverschrijding van 50 km/u of meer beginnen in principe vanaf €700,-.

Zoals gezegd kan uw rijbewijs niet direct ingevorderd worden na een flinke snelheidsovertreding vastgesteld door een flitspaal. De officier van justitie of rechter kan u achteraf wel een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen. Doorgaans zal de officier van justitie of rechter overgaan tot oplegging van een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van twee maanden bij een overschrijding van de maximumsnelheid van 50 km/u tot en met 69 km/u. Overschrijdt u de maximumsnelheid met 70 km/u tot en met 99 km/u dan zal de rijbevoegdheid in principe voor vier maanden ontzegd worden. Een overschrijding van 100 km/u of meer leidt in beginsel tot een ontzegging voor de duur van minimaal zes maanden.

Een ontzegging van de rijbevoegdheid is een bijkomende straf en wordt samen met de boete opgelegd. Naast de duur van de ontzegging, zal het boetebedrag ook oplopen naar ratio van de ernst van de overschrijding. Gedurende de ontzegging van de rijbevoegdheid is het de overtreder niet toegestaan om een motorrijtuig te besturen. Zoals gebleken is het boetebedrag van meerdere omstandigheden afhankelijk. Ook de duur van een ontzegging van de rijbevoegdheid is afhankelijk van verschillende omstandigheden zoals: de gereden snelheid, eventuele recidive en welke rol het rijbewijs speelt in de privé- en werksituatie van de overtreder.

De procedure

De officier van justitie zal meestal de straf opleggen middels een strafbeschikking of een OM-zitting. Het gaat hier om een strafvoorstel. Indien u het oneens bent met het voorstel, dan is er de mogelijkheid om binnen twee weken verzet in te stellen. In dat geval zal de rechter zich buigen over de situatie. Onder andere de hoogte van de boete en duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid kunnen aangevochten worden.

Het kan raadzaam zijn om een advocaat te nemen voor het schrijven van een verzetschrift. Die is namelijk op de hoogte van de nieuwste regelgeving en de laatste beslissingen van rechters. Een gespecialiseerde advocaat weet precies welke verweren kans van slagen hebben en welke niet. Verder is het ook belangrijke dat de verweren op de juiste manier verwoordt en aangevoerd worden. Daarnaast kan een advocaat u ook bijstaan tijdens de OM-zitting of zitting bij de rechter. Hij  zal uw standpunten mondeling toelichten en kan reageren op de officier van justitie. Als u een advocaat neemt, wil dat niet zeggen dat u niks mag zeggen tijdens de zitting bij de rechter. Nadat uw advocaat het woord gevoerd heeft, wordt u meestal in de gelegenheid gesteld om uw verhaal te doen. Dat is overigens niet verplicht, u mag daarvan afzien.

[1] https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving/snelheid-en-te-hard-rijden/marges-en-meetcorrecties

Picture of mr. J.H.L. (Joost) Antonides

mr. J.H.L. (Joost) Antonides

Mr. J.H.L. (Joost) Antonides is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit met als specialisatie de Wegenverkeerswet. Joost Antonides heeft zich advocaat direct gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. Joost Antonides staat al jaren bekend als expert op het gebied van de Wegenverkeerswet. De expertise en ervaring kan uitstekend toegepast worden indien het rijbewijs is ingevorderd.
Geflitst / kan mijn rijbewijs achteraf ingevorderd worden?