Als uw rijbewijs is ingevorderd omdat u verdacht wordt van het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, een forse snelheidsovertreding of bijvoorbeeld het veroorzaken van ernstig gevaar voor de verkeersveiligheid hoeft u niet per se stil te blijven zitten. Ook hoeft u de termijn van tien dagen niet per se af te wachten voordat u in actie kunt komen.

U kunt een klaagschrift indienen om uw rijbewijs terug te krijgen. Dit is een spoedprocedure om uw rijbewijs (voorlopig) terug te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn als er zwaarwegende redenen heeft om over uw rijbewijs te beschikken.

Indien u uw zaak aanmeldt kunt u uw rijbewijs mogelijk binnen twee weken nadat het rijbewijs is ingevorderd terug hebben!

Wat gebeurt er als ik een klaagschrift indien?

Het klaagschrift zal worden ingediend bij de juiste rechtbank. De rechtbank dient (in beginsel) binnen twee weken een zitting te organiseren waar uw klaagschrift inhoudelijk wordt behandeld. Daarbij zijn een officier van justitie, een rechter en een griffier aanwezig. Zelf kunt u ook aanwezig zijn. Uw advocaat is altijd aanwezig en zal u vertegenwoordigen.

Tijdens deze zitting zal worden besproken wat er dient te gebeuren met uw klaagschrift. Zowel de officier van justitie als uw advocaat kunnen hun visie op het ingediende klaagschrift bepleiten. Uiteindelijk beslist de rechter. De rechter zal uw klaagschrift gegrond of ongegrond verklaren.

Beslissing rechter Gevolg
Gegrond Uw rijbewijs wordt (voorlopig) aan u teruggegeven.
Ongegrond Het rijbewijs blijft ingehouden. U krijgt het rijbewijs niet (voorlopig) terug.

Krijg ik mijn rijbewijs definitief terug?

Indien de rechter besluit tot gegrondverklaring van uw klaagschrift krijgt u uw rijbewijs terug. Dat is echter geen definitieve teruggave. Het rijbewijs wordt dan ook voorlopig aan u teruggegeven. U kunt vanaf dat moment weer rijden. De voorlopige teruggave heeft te maken met het feit dat er naast deze spoedprocedure ook een strafzaak loopt. Er wordt via de klaagschriftprocedure dus een voorlopig oordeel geveld over wat er met uw rijbewijs in de hoofdzaak gaat gebeuren.

Let op: U mag óók nog niet rijden indien u weliswaar strafrechtelijk succes heeft geboekt maar het CBR zich in een bestuursrechtelijke procedure heeft gemeld om onderzoek te doen naar uw rijgeschiktheid.

De inhoudelijke kant van een klaagschrift

Wat er exact in uw klaagschrift dient te staan is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en uw persoonlijke situatie. De noodzaak om over uw rijbewijs te beschikken dient altijd tot uitdrukking te komen in uw klaagschrift. Het is raadzaam een gespecialiseerde advocaat in te schakelen (via ‘zaak aanmelden’) zodat u zich door een gespecialiseerde advocaat voor een zeer voordelig tarief kunt laten bijstaan om uw klaagschrift zo volledig mogelijk te maken. De advocaat zal dan ook uw zaak ter zitting bepleiten.

Bijstand van een advocaat

Het is altijd raadzaam een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Een dergelijke gespecialiseerde advocaat verschaft deskundige rechtsbijstand. Dit is noodzakelijk in een strafrechtelijke procedure waarbij de belangen vaak groot zijn. Juist omdat het zeer belangrijk is om tegengewicht te bieden aan de officier van justitie ter zitting, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

U kunt uw zaak aanmelden via ons aanmeldingsformulier. Wij zullen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur met u in contact treden omtrent het verdere verloop van uw aanmelding.

Kosten

Meer informatie over de kosten kunt u vinden op de pagina kosten.