9.5 van 10 / 113 beoordelingen
Ingevorderd.nl

Rijbewijs ingevorderd alcohol

Uw rijbewijs kan worden ingevorderd als u heeft gereden onder invloed van alcohol. De politie controleert door middel van de ademanalyse of u heeft gereden onder invloed. Vanaf een promille van 570 ugl (1,3 promille) wordt het rijbewijs afgepakt door de politie. Bij een beginnend bestuurder wordt het rijbewijs ingevorderd bij een promille van 350 ugl (0,8 promille). Hoelang het wordt ingenomen is onder andere afhankelijk van het aantal ugl dat u heeft geblazen.

Dit artikel is gecontroleerd door: strafrechtadvocaat mr. J.H.L. (Joost) Antonides.

Inhoudsopgave

Wanneer wordt het rijbewijs ingevorderd wegens alcohol?

Als uit het ademonderzoek blijkt dat u heeft gereden onder invloed van alcohol kan het rijbewijs op grond van artikel 164 wegenverkeerswet (WVW) worden ingevorderd. Het rijbewijs zal worden afgepakt indien het ademalcoholgehalte 570 ugl (1.3 promille / 1.3 BAG) of meer is. Voor beginnend bestuurders (bestuurders die minder dan 5 jaar hun rijbewijs hebben) gelden lagere grenzen. In het geval van een beginnend bestuurder wordt het rijbewijs ingevorderd vanaf een alcoholgehalte van 350 ugl (0,8 promille / 0,8 BAG) of meer.

Beslissing over invordering rijbewijs

Het rijbewijs wordt ingenomen door de politie. De politie stuurt uw rijbewijs naar de officier van justitie van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM). De officier van justitie dient binnen 10 dagen te beslissen over de inhouding van uw rijbewijs. Indien u het rijbewijs niet bij heeft, dan doet de politie een vordering tot overgifte van het rijbewijs. U dient het rijbewijs dan zo snel mogelijk bij het politiebureau af te geven. Ook over de vordering tot overgifte van het rijbewijs dient de officier van justitie binnen 10 dagen te beslissen. Als de officier van justitie niet binnen 10 dagen een beslissing neemt over de inhouding van het rijbewijs, dan krijgt u het rijbewijs strafrechtelijk terug. Het rijbewijs kan door het Openbaar Ministerie naar het CBR worden gestuurd. Dit kan gebeuren indien het resultaat van het ademonderzoek 785 ugl of meer is. In het geval van een beginnend bestuurder dient het resultaat 570 ugl of meer te zijn. Hoe het zit met het CBR en rijden onder invloed kunt u vinden op de pagina over rijbewijs ingevorderd CBR.

Termijn inhouding rijbewijs

Het rijbewijs zal worden ingevorderd voor rijden onder invloed van alcohol indien het resultaat uit het ademonderzoek 570 ugl (1.3 promille / 1.3 BAG) of meer is. Binnen 10 dagen beslist de officier van justitie over de inhouding van het rijbewijs. Het Openbaar Ministerie heeft een eigen richtlijn voor de inhoudingstermijn van het rijbewijs voor rijden onder invloed van alcohol (bron). Onderstaande tabel biedt een overzicht van de termijn van inhouding volgens de rechtspraak (bron: LOVS-oriëntatiepunten) voor bestuurders die meer dan 5 jaar in het bezit zijn van het rijbewijs. De tabellen zijn van toepassing voor rijden onder invloed van een auto of motor.

Termijn inhouding bij eerste keer rijden onder invloed

Ugl (ug/l) Promille (BAG) Duur inhouding
571-650 1,31 – 1,50 6 maanden
651-715 1,51 – 1,65 6 maanden
716-785 1,66 – 1,80 7 maanden
786-865 1,81 – 2,00 8 maanden
866-945 2,01 – 2,15 9 maanden
946-1020 2,16 – 2,35 10 maanden
1021-1090 2,36 – 2,50 12 maanden
1091-1195 2,51 – 2,75 15 maanden
1196 + 2,76 + 18 maanden

Ten aanzien van beginnende bestuurders (niet langer dan vijf jaren in het bezit van een rijbewijs) gelden andere criteria. Het rijbewijs zal in dat geval worden ingevorderd indien het resultaat uit het ademonderzoek 350 ugl of hoger is. Onderstaande tabel biedt een overzicht van de inhoudingstermijn van beginnende bestuurders voor rijden onder invloed van alcohol.

Beginnend bestuurders rijden onder invloed

Ugl (ug/l) Promille (BAG) Duur inhouding
351-570 0,81 – 1,30 6 maanden (OvJ: 4 maanden)
571-650 1,31 – 1,50 6 maanden
651-715 1,51 – 1,65 6 maanden
716-785 1,66 – 1,80 7 maanden
786-865 1,81 – 2,00 8 maanden
866-945 2,01 – 2,15 9 maanden
946-1020 2,16 – 2,35 10 maanden
1021-1090 2,36 – 2,50 12 maanden
1091-1195 2,51 – 2,75 15 maanden
1196 + 2,76 + 18 maanden

Hoe krijg ik mijn rijbewijs terug?

Indien uw rijbewijs is ingevorderd wegens het rijden onder invloed van alcohol, dan kunt u het rijbewijs terugkrijgen door het indienen van een klaagschrift bij de rechtbank. U hoeft niet te wachten op de beslissing van de officier van justitie over de inhouding van het rijbewijs. Met het klaagschrift verzoekt u de rechter om het rijbewijs terug te geven. De rechtbank dient volgens het landelijk procesreglement het klaagschrift binnen 14 dagen te behandelen. Naast het indienen van het klaagschrift kunt u een verzoek tot teruggave van het rijbewijs doen bij de officier van justitie. De officier van justitie is niet gebonden aan een termijn om te reageren op uw verzoek.

Klaagschrift

Uiteraard kunt u zelf een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Wij adviseren om gebruik te maken van een gespecialiseerde advocaat om het klaagschrift in te dienen. Het is belangrijk om de juiste strategie te kiezen om de rechter te overtuigen om het rijbewijs terug te geven. Het is verstandig om een klaagschrift te laten maken door een professional en geheel gericht op uw situatie en persoonlijke omstandigheden. U maakt dan meer kans op het terugkrijgen van het rijbewijs dan met een standaard klaagschrift van het internet. De advocaten zijn gespecialiseerd in het maken van een klaagschrift rijbewijs en weten precies wat er in het klaagschrift moet staan of juist wat er niet in moet staan. Voor elke situatie wordt gekeken naar de beste tactiek om het rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen. Daarnaast zal de advocaat met u het dossier bespreken, u voorbereiden op de zitting en de rechter overtuigen om het rijbewijs zo snel mogelijk terug te geven. Zo weet u precies wat u te wachten staat en maakt u de beste kans op teruggave.

Ja, dat mag. Een politieagent legt bij zijn/haar aanstelling een eed of belofte af. Agenten zweren (eed) of beloven (belofte) dat zij alle processen-verbaal naar waarheid zullen opstellen. Een agent mag ook, zonder aanwezigheid van een collega, overgaan tot invordering van het rijbewijs als daar aanleiding toe is.

Ja, in principe wel. Het weigeren van een blaastest levert een apart strafbaar feit. Indien het niet mogelijk is om mee te werken, bijvoorbeeld om geneeskundige redenen, dan zal een bloedproef uitgevoerd worden.

Dat hangt voor een groot deel af van de vastgestelde hoeveelheid alcohol in uw lichaam. Daarnaast verschillen de regels voor ervaren en beginnende bestuurders.

Picture of mr. J.H.L. (Joost) Antonides

mr. J.H.L. (Joost) Antonides

Mr. J.H.L. (Joost) Antonides is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit met als specialisatie de Wegenverkeerswet. Joost Antonides heeft zich advocaat direct gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. Joost Antonides staat al jaren bekend als expert op het gebied van de Wegenverkeerswet. De expertise en ervaring kan uitstekend toegepast worden indien het rijbewijs is ingevorderd.