Uw rijbewijs kan worden ingevorderd als u heeft gereden onder invloed van alcohol. Het rijbewijs kan dan worden ingevorderd waardoor u het rijbewijs voor een bepaalde periode kwijt bent. De bij ons netwerk aangesloten gespecialiseerde strafrechtadvocaten hebben echter zeer vaak succes om uw rijbewijs terug te krijgen of de periode van invordering aanzienlijk te verkleinen.

Wanneer wordt je rijbewijs ingevorderd?

Allereerst moet worden vastgesteld dat u hebt gereden onder invloed van alcohol. In principe maakt de politie dan gebruik van de ademanalyse. De politie zal u, bij verdenking van rijden onder invloed, dan ook bevelen om mee te werken aan een ademanalyse. Let op: U bent verplicht medewerking te verlenen (artikel 160 lid 5 sub b WVW). Weigeren is immers óók strafbaar. Blijkt uit de ademanalyse dat u mogelijk onder invloed bent van alcohol, volgt er een ademonderzoek (artikel 10 jo. 11 Besluit Alcohol, Drugs en Geneesmiddelen in het verkeer).

Alcoholgehalte

Uit het ademonderzoek volgt een resultaat dat wordt uitgedrukt in ugl (ug/l). Hoe hoger dit getal, hoe zwaarder u onder invloed van alcohol bent. Er wordt met richtlijnen gewerkt.

Van belang is of u beginnend bestuurder bent of dat u ervaren bestuurder bent. De straffen voor beginnende bestuurders voor rijden onder invloed liggen namelijk hoger.

Het rijbewijs zal worden ingevorderd indien het resultaat uit het ademonderzoek hoger ligt dan 570 ug/l. Onderstaande tabel biedt een overzicht (bron: LOVS-oriëntatiepunten) voor ervaren bestuurders.

Rijbewijs ingevorderd alcohol – termijn inhouding bij eerste keer rijden onder invloed
Ugl (ug/l) Promille (BAG) Duur inhouding
571-650 1,31 – 1,50 6 maanden
651-715 1,51 – 1,65 6 maanden
716-785 1,66 – 1,80 7 maanden
786-865 1,81 – 2,00 8 maanden
866-945 2,01 – 2,15 9 maanden
946-1020 2,16 – 2,35 10 maanden
1021-1090 2,36 – 2,50 12 maanden
1091-1195 2,51 – 2,75 15 maanden
1196 + 2,76 + 18 maanden

Ten aanzien van beginnende bestuurders (niet langer dan vijf jaren in het bezit van een rijbewijs) gelden echter andere criteria. Het rijbewijs zal in dat geval worden ingevorderd indien het resultaat uit het ademonderzoek hoger ligt dan 350 ugl. Onderstaande tabel biedt een overzicht voor beginnende bestuurders rijden onder invloed.

Rijbewijs ingevorderd alcohol – beginnend bestuurders rijden onder invloed
Ugl (ug/l) Promille (BAG) Duur inhouding
351-570 0,81 – 1,30 6 maanden (OvJ: 4 maanden)
571-650 1,31 – 1,50 6 maanden
651-715 1,51 – 1,65 6 maanden
716-785 1,66 – 1,80 7 maanden
786-865 1,81 – 2,00 8 maanden
866-945 2,01 – 2,15 9 maanden
946-1020 2,16 – 2,35 10 maanden
1021-1090 2,36 – 2,50 12 maanden
1091-1195 2,51 – 2,75 15 maanden
1195 + 2,75 + 18 maanden

Soort voertuig

Van belang is uiteraard welk type voertuig u heeft bestuurd. Bestuurde u geen auto maar bijvoorbeeld een snor/bromfiets? De mogelijke straffen verschillen aanzienlijk bij deze verschillende voertuigen. Ook is het dan gemakkelijker uw rijbewijs terug te krijgen als dat rijbewijs is ingevorderd door rijden onder invloed van alcohol. In bovenstaande tabellen is uitgegaan van een auto/motor.

Straffen rijden onder invloed alcohol

Meer informatie vindt u op de pagina straffen rijden onder invloed alcohol.

Klaagschrift rijbewijs

Bent u het niet eens met de beslissing van de officier van justitie om uw rijbewijs in te vorderen? Het rijbewijs dat is ingevorderd (wegens het rijden onder invloed van alcohol) kunt u terugkrijgen via een klaagschrift. U kunt uw zaak aanmelden via ons aanmeldingsformulier. Onze advocaten nemen vrijwel direct contact met u op en gaan vervolgens voor u aan de slag. Het klaagschrift zal dan binnen 24-48 uur worden ingediend bij de rechtbank.

U hoeft hierbij niet te wachten op de termijn van 10 dagen om de beslissing van de officier van justitie af te wachten. Het klaagschrift kan direct na invordering worden ingediend. Meer informatie kunt u vinden op de pagina klaagschrift rijbewijs.

Kosten

Meer informatie over de kosten kunt u vinden op de pagina kosten.