9.6 van 10 / 56 beoordelingen
Ingevorderd.nl

Rijbewijs ingevorderd beginnend bestuurder

De term ‘beginnend bestuurder’ betekent dat een persoon nog geen vijf jaren in het bezit is van een rijbewijs. U bent dus beginnend bestuurder voor een periode van vijf jaar. Indien het rijbewijs is behaald vóór de 18e verjaardag is deze termijn zeven jaar.

Inhoudsopgave

Rijbewijs ingevorderd beginnend bestuurder snelheid?

In dit kader maakt het geen verschil of u beginnend bestuurder bent of niet. De richtlijnen zijn hetzelfde. Dit geldt voor de hoogte van de boetes en de mogelijke duur van een ontzegging van de rijbevoegdheid. Onderstaande tabellen geven enerzijds een handig overzicht voor de hoogte van de boetes en de duur van een mogelijke ontzegging van de rijbevoegdheid.

4 km te hard € 28
5 km te hard € 35
6 km te hard € 43
7 km te hard € 49
8 km te hard € 56
9 km te hard € 64
10 km te hard € 72
11 km te hard € 98
12 km te hard € 107
13 km te hard € 118
14 km te hard € 127
15 km te hard € 137
16 km te hard € 147
17 km te hard € 158
18 km te hard € 170
19 km te hard € 181
20 km te hard € 194
21 km te hard € 207
22 km te hard € 221
23 km te hard € 235
24 km te hard € 247
25 km te hard € 263
26 km te hard € 277
27 km te hard € 295
28 km te hard € 309
29 km te hard € 325
30 km te hard € 340

Let op: Onderstaande tabel loopt tot en met snelheidsovertredingen van 30 km per uur te hard. Daar staan vaste tarieven voor, afhankelijk van uw situatie. Vanaf 30 km per uur te hard is er sprake van maatwerk. Indien er wegwerkzaamheden waren zijn de boetes hoger dan in onderstaande tabel.

Snelheid Ontzegging van de rijbevoegdheid
50-69 km per uur te hard 2 maanden
70-99 km per uur te hard 4 maanden
100+ km per uur te hard 6 maanden

Rijbewijs ingevorderd beginnend bestuurder alcohol?

Indien uw rijbewijs is ingevorderd wegens rijden onder invloed van alcohol is het van belang of u beginnend bestuurder bent of niet. De straffen voor beginnende bestuurders liggen namelijk hoger.

Ten aanzien van beginnende bestuurders (niet langer dan vijf jaren in het bezit van een rijbewijs) gelden namelijk andere richtlijnen met hogere straffen. Het rijbewijs zal in dat geval worden ingevorderd indien het resultaat uit het ademonderzoek hoger ligt dan 350 ug/l. Voor personen die geen beginnend bestuurder zijn ligt die grens op 570 ug/l. Onderstaande tabel biedt voor beginnende bestuurders een overzicht.

Ug/l Promille (BAG) Duur inhouding
351-570 0,81 – 1,30 6 maanden (OvJ: 4 maanden)
571-650 1,31 – 1,50 6 maanden
651-715 1,51 – 1,65 6 maanden
716-785 1,66 – 1,80 7 maanden
786-865 1,81 – 2,00 8 maanden
866-945 2,01 – 2,15 9 maanden
946-1020 2,16 – 2,35 10 maanden
1021-1090 2,36 – 2,50 12 maanden
1091-1195 2,51 – 2,75 15 maanden
1195 + 2,75 + 18 maanden

Strafpunten

Beginnende bestuurders hebben te maken met een puntenrijbewijs. Een punt ontvangt u nadat u staande bent gehouden door de politie vanwege een (forse) overtreding.

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: bumperkleven, snelheidsovertredingen vanaf 30 km per uur te hard, het veroorzaken van gevaar/hinder, veroorzaken van materiële c.q. immateriële schade door onjuiste naleving van de verkeersregels, het veroorzaken van een ongeval met dodelijk gevolg of zwaar letsel.

Indien u binnen de termijn waarin u als beginnend bestuurder wordt aangemerkt (in de meeste gevallen vijf jaren) twee punten krijgt, wordt de geldigheid van uw rijbewijs door het CBR geschorst. U mag dan niet meer rijden. U dient een rijvaardigheidsonderzoek te ondergaan bij het CBR. Ook dient het theorie-examen opnieuw behaald te worden. Indien u hier niet aan meewerkt zal uw rijbewijs door het CBR ongeldig worden verklaard.

Rijbewijs ingevorderd beginnend bestuurder