9.5 van 10 / 113 beoordelingen
Ingevorderd.nl

Rijbewijs ingevorderd CBR

Na uw strafzaak of zelfs tijdens uw strafzaak kunt u als uw rijbewijs is ingevorderd in aanraking komen met het CBR. Het CBR kan u een CBR-cursus, onderzoek rijgeschiktheid of onderzoek rijvaardigheid opleggen. U dient deze cursussen of onderzoeken met goed gevolg af te sluiten. Anders zal het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaren, waardoor u niet mag en kunt rijden.

De CBR-procedure staat geheel los van uw eventuele strafzaak. In die CBR-procedure wordt beoordeeld of u nog voldoet aan de voorwaarden om te mogen rijden. Beide procedures kunnen elkaar dus zoals gesteld doorkruisen.

Inhoudsopgave

CBR-cursus na rijden onder invloed

Zoals gesteld kan het CBR aan u een verplichte cursus opleggen. We onderscheiden deze cursussen die in onderstaande tabellen nader aan bod komen:

  • LEMA-cursus (Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer)
  • EMA-cursus (Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer)

We beginnen met uitleg over de LEMA-cursus.

Naam cursus In welke gevallen deze cursus? Inhoud van de cursus Kosten van de cursus Mogelijk gevolg cursus
LEMA-cursus (Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer). De cursus wordt opgelegd aan bestuurders bij wie een alcoholpromillage is vastgesteld tussen de 0,8 – 1,0. Dit komt neer op 350 ugl – 435 ugl.
Voor beginnende bestuurders liggen deze percentages anders: alcoholpromillage tussen de 0,5 – 0,8 %. Dit komt neer op 220 ugl – 350 ugl.
De cursus is een educatieve cursus over de risico’s van alcohol in het verkeer. De cursus duurt twee ochtenden/twee middagen. 609 euro. Kosten dienen zelf betaald te worden. Deelname is verplicht. Verschijnt u niet of komt u te laat wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. U mag dan niet meer autorijden.

Indien u van mening bent dat deze cursus ten onrechte aan u is opgelegd heeft u de mogelijk om binnen zes weken in bezwaar te gaan. U kunt contact met ons opnemen voor advies.Het CBR kan u ook een EMA-cursus opleggen. Daarover treft u in onderstaande tabel meer informatie aan.

Naam cursus In welke gevallen deze cursus? Inhoud van de cursus Kosten van de cursus Mogelijk gevolg cursus
EMA-cursus (Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer). De cursus wordt opgelegd aan bestuurders bij wie een alcoholpromillage is vastgesteld tussen de 1,0 – 1,8. Dit komt neer op 435 ugl – 785 ugl.
Voor beginnende bestuurders liggen deze percentages anders: alcoholpromillage tussen de 0,8 – 1,3 %. Dit komt neer op 345 ugl – 570 ugl.
De cursus is een educatieve cursus over het gebruik van alcohol en de deelname aan het verkeer. De cursus duurt één hele dag plus twee dagdelen. 954 euro. Kosten dienen zelf betaald te worden. Deelname is verplicht. Verschijnt u niet of komt u te laat wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. U mag dan niet meer autorijden. Doet u dat toch, maakt u zich schuldig aan een misdrijf waarop forse straffen staan.

Indien u van mening bent dat deze cursus ten onrechte aan u is opgelegd heeft u de mogelijk om binnen zes weken in bezwaar te gaan. U kunt contact met ons opnemen voor advies.

CBR-cursus herhaaldelijk overtreden verkeersgedrag

Indien u volgens het CBR herhaaldelijk verkeersregels overtreedt heeft het CBR de mogelijkheid aan u een EMG-cursus op te leggen. Onderstaande tabel biedt in dat kader meer duidelijkheid.

Naam cursus In welke gevallen deze cursus? Inhoud van de cursus Kosten van de cursus Mogelijk gevolg cursus
EMG-cursus (Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer). De cursus wordt opgelegd aan bestuurders die volgens het CBR herhaaldelijk c.q. structureel verkeersregels overtreden. De cursus is een educatieve cursus die bedoeld is om deelnemers hun verkeersgevaarlijk gedrag te laten inzien. De cursus één hele dag plus twee dagdelen. 1134 euro. Kosten dienen zelf betaald te worden. Deelname is verplicht. Verschijnt u niet of komt u te laat wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. U mag dan niet meer autorijden. Doet u dat toch, maakt u zich schuldig aan een misdrijf waarop forse straffen staan.

Indien u van mening bent dat deze cursus ten onrechte aan u is opgelegd heeft u de mogelijk om binnen zes weken in bezwaar te gaan. U kunt contact met ons opnemen voor advies.

CBR-onderzoek naar rijvaardigheid / CBR-onderzoek naar rijgeschiktheid

Naast het opleggen van cursussen kan het CBR ook aan u een verplicht onderzoek opleggen. We onderscheiden verschillende onderzoeken die allen in een afzonderlijke tabel hieronder aan de orde komen:

  • Onderzoek naar uw alcohol- en drugsgebruik
  • Onderzoek naar uw medische situatie
  • Onderzoek naar uw rijvaardigheid

We beginnen met het de mogelijkheid van het CBR om een onderzoek op te leggen naar alcohol- en drugsgebruik. Het CBR legt dit type onderzoek op omdat het CBR vermoedt dat er mogelijk sprake is van een alcohol- en/of drugsverslaving. Het onderzoek is dan ook bedoeld om te toetsen of dit het geval is om zo te beoordelen of u kunt deelnemen aan het verkeer.

Naam onderzoek In welke gevallen dit onderzoek? Inhoud van het onderzoek Kosten van het onderzoek Mogelijk gevolg onderzoek
Onderzoek naar alcohol en/of drugsmisbruik. Het CBR legt dit type onderzoek op omdat het CBR vermoedt dat er mogelijk sprake is van een alcohol en/of drugsverslaving.
Het onderzoek is dan ook bedoeld om te toetsen of dit het geval is om zo te beoordelen of u kunt deelnemen aan het verkeer.
Het onderzoek bestaat uit een bloedonderzoek, waarna uw bloed wordt onderzocht op het gebruik van alcohol en/of drugs.
Ook vindt er een lichamelijk onderzoek plaats.
Ten slotte vindt er een geestelijk onderzoek plaats. Dit gedeelte wordt uitgevoerd door een door het CBR aangestelde psychiater.
1146 euro. Kosten dienen zelf betaald te worden.
Een tweede onderzoek op uw verzoek kost 710 euro.
Deelname is verplicht. Verschijnt u niet of komt u te laat wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. U mag dan niet meer autorijden. Doet u dat toch, maakt u zich schuldig aan een misdrijf waarop forse straffen staan.

Let op: Deze procedure kent enorm veel valkuilen. Het onderzoek wordt door veel mensen onderschat. Onderzoek wijst echter uit dat ruim 80 procent van de mensen dit onderzoek niet haalt. Neem contact met ons op voor een uitgebreide voorbereiding op dit onderzoek waardoor uw kansen aanzienlijk zullen stijgen. Onze specialisten zijn op de hoogte van alle valkuilen en kunnen ook u daar op voorbereiden. Neem dus snel contact op!

U heeft in dit kader twee momenten waarop u bezwaar kunt aantekenen. U kunt niet alleen bezwaar maken tegen het besluit van het CBR om het onderzoek aan u op te leggen, maar ook tegen de uitkomst daarvan. U dient het bezwaar echter binnen zes weken in te dienen. Wij kunnen u daarin bijstaan. Neem dus contact op met ons via het aanmeldingsformulier om gebruik te maken van onze specialisten!

CBR-onderzoek naar uw rijvaardigheid

 

Naam onderzoek In welke gevallen dit onderzoek? Inhoud van het onderzoek Kosten van het onderzoek Mogelijk gevolg onderzoek
Onderzoek naar de rijvaardigheid. Het CBR legt dit type onderzoek op om te bekijken of u nog in staat bent de voertuigen te besturen waarvoor u een rijbewijs heeft. Het onderzoek valt uiteen in een theorietoets en praktijktoets. 584 euro. Kosten dienen zelf betaald te worden.
Een tweede onderzoek op uw verzoek kost 650 euro.
Deelname is verplicht. Verschijnt u niet of komt u te laat wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. U mag dan niet meer autorijden. Doet u dat toch, maakt u zich schuldig aan een misdrijf waarop forse straffen staan.

Indien u van mening bent dat deze cursus ten onrechte aan u is opgelegd heeft u de mogelijkheid om binnen zes weken in bezwaar te gaan. U kunt contact met ons opnemen voor advies.

CBR-onderzoek naar medische situatie

Ook kan het CBR een onderzoek opleggen naar uw medische situatie. Daarmee probeert het CBR te achterhalen of er sprake is van een medisch probleem waardoor het niet veilig kan zijn om deel te nemen aan het verkeer.

 

Naam onderzoek In welke gevallen dit onderzoek? Inhoud van het onderzoek Kosten van het onderzoek Mogelijk gevolg onderzoek
Onderzoek naar medische situatie. Het CBR legt dit type onderzoek op omdat het CBR vermoedt dat er mogelijk sprake is van een medisch probleem dat de verkeersveiligheid kan beïnvloeden.
Het onderzoek is dan ook bedoeld om te toetsen of dit het geval is om zo te beoordelen of u kunt deelnemen aan het verkeer.
Het onderzoek valt uiteen in verschillende delen. Het CBR zal een arts aanstellen (bijv. neuroloog of cardioloog). De arts zal vragen stellen over uw gezondheid en medische situatie.
Ook vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Bloedonderzoek of onderzoek naar uw urine is mogelijk.
384 euro. Kosten dienen zelf betaald te worden.
Een tweede onderzoek op uw verzoek kost 450 euro.
Deelname is verplicht. Verschijnt u niet of komt u te laat wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. U mag dan niet meer autorijden. Doet u dat toch, maakt u zich schuldig aan een misdrijf waarop forse straffen staan.

U heeft in dit kader twee momenten waarop u bezwaar kunt aantekenen. U kunt niet alleen bezwaar maken tegen het besluit van het CBR om het onderzoek aan u op te leggen, maar ook tegen de uitkomst daarvan. U dient het bezwaar echter binnen zes weken in te dienen. Wij kunnen u daarin bijstaan. Neem dus contact op met ons via het aanmeldingsformulier om gebruik te maken van onze specialisten!

 

Picture of mr. J.H.L. (Joost) Antonides

mr. J.H.L. (Joost) Antonides

Mr. J.H.L. (Joost) Antonides is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit met als specialisatie de Wegenverkeerswet. Joost Antonides heeft zich advocaat direct gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. Joost Antonides staat al jaren bekend als expert op het gebied van de Wegenverkeerswet. De expertise en ervaring kan uitstekend toegepast worden indien het rijbewijs is ingevorderd.