Uw rijbewijs kan langs de strafrechtelijke weg worden ingevorderd als u een snelheidsovertreding heeft begaan. Snelheidsovertredingen tot en met 30 km per uur vallen hier niet onder. Dergelijke snelheidsovertredingen vallen onder de Wet Mulder. Deze snelheidsovertredingen worden dan ook niet geregistreerd op uw justitiële documentatie c.q. strafblad.

Uw rijbewijs zal in beginsel worden ingevorderd indien u meer dan 50 km per uur te hard heeft gereden. Indien er echter sprake is van recidive kan dit ook het geval zijn bij snelheidsovertredingen van 30 tot en met 49 km per uur.

Wanneer wordt het rijbewijs ingevorderd wegens snelheidsovertredingen?

De politie heeft verschillende manieren om uw snelheid te meten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn door uw snelheid te flitsen, een meting middels een lasergun of via een gekalibreerde boordsnelheidsmeter.  Uw rijbewijs kan, nadat een dergelijke forse snelheidsovertreding wordt geconstateerd, worden ingevorderd op grond van artikel 164 WVW.

Termijnen inhouding rijbewijs na snelheidsovertredingen

Het Openbaar Ministerie werkt ook in dit kader met richtlijnen. Onderstaande tabel biedt in dat kader een goed overzicht:

Snelheid (te hard) Duur inhouding rijbewijs
50-69 km per uur 2 maanden
70-99 km per uur 4 maanden
100 + km per uur 6 maanden

Recidive

Een snelheidsovertreding van meer dan 30 km per uur wordt voor een periode van maximaal tien jaren geregistreerd op uw justitiële documentatie c.q. strafblad. Indien u recidiveert, inhoudende dat u opnieuw een geregistreerde snelheidsovertreding pleegt, heeft dit gevolgen voor de termijn van inhouding van uw rijbewijs.

U bent uw rijbewijs bijvoorbeeld 2 maanden langer kwijt voor iedere geregistreerde snelheidsovertreding in de afgelopen twee jaren. Een voorbeeld: u pleegt twee keer binnen twee jaar een snelheidsovertreding in de categorie 50-69 km per uur. De termijn van inhouding bedraagt dan 4 maanden. De derde keer levert dan zes maanden inhouding op.

Klaagschrift rijbewijs

Het indienen van een klaagschrift nadat uw rijbewijs is ingevorderd na een snelheidsovertreding is absoluut raadzaam. U kunt zich hierbij het best laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. De kans is groot dat wij uw rijbewijs terugkrijgen.

De kans op succes is natuurlijk afhankelijk van verschillende omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld van belang: de gereden snelheid, eventuele eerdere geregistreerde snelheidsovertredingen (recidive) en de noodzaak van teruggave van uw rijbewijs. De noodzaak is vaak een belangenafweging. Indien u uw rijbewijs nodig heeft voor uw werk of andere doeleinden die gewicht in de schaal leggen is het verstandig om deze factoren door een advocaat gemotiveerd uiteen te laten zetten. Des te gunstiger deze omstandigheden voor u; des te groter de kans op succes! Meer informatie kunt u vinden op de pagina klaagschrift rijbewijs.

Kosten

Meer informatie over de kosten kunt u vinden op de pagina kosten.