1. Home
 2. Rijbewijs ingevorderd snelheid

Rijbewijs ingevorderd snelheid

Uw rijbewijs wordt ingevorderd wegens snelheid indien u meer dan 50 km per uur te hard heeft gereden. De politie controleert de snelheid normaal gesproken via een boordsnelheidsmeter, radarsnelheidsmeter (lasergun) of trajectcontrole. Bij snelheid maakt het niet uit of u beginnende bestuurder bent of niet. Hoelang het rijbewijs wordt ingevorderd is vooral afhankelijk van de overschrijding van de maximumsnelheid.

Wanneer wordt het rijbewijs ingevorderd?

Indien de politie constateert dat u meer dan 50 km per uur te hard heeft gereden met de auto of motor, dan wordt het rijbewijs ingevorderd (artikel 164 lid 2 sub d Wegenverkeerswet 1994). Het gaat om de snelheid na de wettelijke correctie. De wettelijke correctie is 3 km per uur bij snelheden tot 100 km per uur. Voor snelheden van meer dan 100 km per uur is de wettelijke correctie 3% van de werkelijke snelheid. In het geval van een bromfiets wordt het rijbewijs ingevorderd bij een snelheidsovertreding van minimaal 30 km per uur (artikel 164 lid 2 sub e Wegenverkeerswet 1994). In het proces-verbaal wordt altijd de maximumsnelheid, de gemeten snelheid en werkelijke (gecorrigeerde) snelheid vermeld. Daarnaast wordt aangegeven op welke afstand het voertuig werd gemeten.

Wanneer rijd ik te hard?

De politie stelt vast of u te hard heeft gereden. Het rijbewijs wordt ingevorderd indien u minimaal 50 km per uur te hard rijdt. Wanneer rijdt u 50 km per uur te hard? Dat is het geval als de maximumsnelheid 80 km per uur is, maar u rijdt minimaal 130 km per uur. Op de snelweg is dat bijvoorbeeld als u 150 km per uur of meer rijdt als de toegestane snelheid 100 km per uur is. Indien de toegestane snelheid 120 of 130 per uur is, dan gaat om een snelheid van minimaal 170 of 180 per uur. Binnen de bebouwde kom is dit het geval als u 100 km per uur rijdt terwijl de maximum snelheid 50 km per uur is. Of indien u 30 km per uur mag rijden, maar met 80 km per uur of meer rijdt.

Hoe controleert de politie de snelheid?

U bent uw rijbewijs kwijt als u meer dan 50 km per uur te hard rijdt. De politie gebruikt voornamelijk de boordsnelheidsmeter en de radarsnelheidsmeter (lasergun) om de snelheid te meten. De politie kan via de auto of motor constateren wat de snelheid is aan de hand van de boordsnelheidsmeter. De politie volgt u over een bepaalde afstand en bepaalt de snelheid die u heeft gereden. De boordsnelheidsmeter is het aantal kilometer per uur wat het systeem van de auto aangeeft op de display. Elke auto heeft een boordsnelheidsmeter, zo ook de auto van de politie. De boordsnelheidsmeter van de auto van de politie wordt elk jaar geijkt. Dit betekent dat er een tabel wordt gemaakt met de daadwerkelijke snelheid en de snelheid die de boordsnelheidsmeter aangeeft. Normaal gesproken zit er een klein verschil in de werkelijke snelheid en de snelheid die de auto aangeeft. Daarnaast kan de politie gebruik maken van een radarsnelheidsmeter (lasergun). Meestal staat de politie langs de kant van de weg om aankomend verkeer te laseren. Via de lasergun wordt vastgesteld wat uw snelheid was op dat moment. De lasergun moet gecertificeerd zijn en de bedienaar van de lasergun moet bevoegd zijn om de lasergun te bedienen.

Wat is de procedure bij de invordering van het rijbewijs?

Als de politie constateert dat u meer dan 50 km per uur te hard heeft gereden, dan houdt de politie u staande. De politie zet u aan de kant om uw rijbewijs in te vorderen. De politie zal aangeven hoeveel kilometer per uur u te hard heeft gereden. Op basis van de snelheidsmeting van de politie zal het rijbewijs worden ingevorderd.

Na de invordering van het rijbewijs wordt het rijbewijs opgestuurd naar het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM). De officier van justitie moet namelijk beslissen over de inhouding van het rijbewijs. De beslissing over de inhouding van het rijbewijs moet binnen 10 dagen na invordering van het rijbewijs worden genomen. Normaal gesproken wordt er standaard besloten tot inhouding van het rijbewijs aangezien de officier van justitie niet op de hoogte is van uw persoonlijke omstandigheden of redenen waarom u het rijbewijs nodig heeft.

Hoelang wordt mijn rijbewijs ingevorderd als ik te hard heb gereden?

Hoelang het rijbewijs wordt ingevorderd en ingehouden is afhankelijk van twee factoren. Allereerst is de snelheidsovertreding van belang. Indien u 50 km per uur te hard heeft gereden, maar niet harder dan 69 km per uur, dan wordt het rijbewijs normaal gesproken voor twee (2) maanden ingehouden. Als u 70 km per uur of harder rijdt, maar niet harder dan 99 km per uur, dan wordt het rijbewijs voor vier (4) maanden ingehouden. Als u meer dan 100 km per uur te hard rijdt, dan wordt het rijbewijs ingevorderd voor zes (6) maanden.

Ten tweede is van belang of u eerder te hard heeft gereden. De terugkijktermijn hiervoor is twee (2) jaar. In principe worden alleen snelheidsovertredingen van meer dan 30 km per uur te hard geregistreerd op uw justitiële documentatie. Als het rijbewijs binnen deze twee jaar wordt ingevorderd, dan wordt er in beginsel twee (2) maanden opgeteld bij het uitgangspunt.

Voorbeeld: vorig jaar heeft u een snelheidsovertreding begaan van 35 km per uur te hard. Deze snelheidsovertreding staat geregistreerd. Als dit jaar het rijbewijs wordt ingevorderd omdat u meer dan 50 km per uur te hard heeft gereden, dan wordt het rijbewijs voor vier (4) maande ingehouden. Normaal zou het rijbewijs twee (2) maanden worden ingehouden, maar door de recidive (herhaling) worden daar twee maanden bij opgeteld.

Snelheid (te hard)Duur inhouding rijbewijs
50-69 km per uur2 maanden
70-99 km per uur4 maanden
100 + km per uur6 maanden

Hoe krijg ik mijn rijbewijs terug?

Als uw rijbewijs is ingevorderd wegens te hard rijden, dan kunt u het rijbewijs terug vragen aan de officier van justitie. De officier van justitie heeft 10 dagen de tijd om te beslissen over uw rijbewijs. U kunt een verzoekschrift sturen aan de officier van justitie met het verzoek om het rijbewijs (eerder) terug te krijgen. De officier van justitie van justitie weet namelijk niet wie u bent of waarom u het rijbewijs niet kan missen. In het verzoekschrift geeft u aan waarom u het rijbewijs nodig heeft. De sterkste argumenten zijn het rijbewijs nodig hebben voor werk of vanwege de gezondheid. Het is belangrijk om bewijsstukken aan te leveren zodat de officier van justitie kan vaststellen dat u daadwerkelijk het rijbewijs nodig heeft.

Rijbewijs snel terug via een klaagschrift

De beste kans om het rijbewijs terug te krijgen is door middel van een klaagschrift. In dat geval verzoekt u de rechter om een beslissing te nemen over het rijbewijs. De officier van justitie kijkt vooral naar de richtlijnen van het Openbaar Ministerie. Uw persoonlijke omstandigheden worden normaal gesproken door een officier van justitie anders gewogen dan bij een rechter. Een klaagschrift wordt ingediend bij de rechtbank. De rechter gaat oordelen of u het rijbewijs eerder terug dient te krijgen.

U kunt zelf een klaagschrift indienen, maar wij adviseren om gebruik te maken van een gespecialiseerde advocaat. Het is belangrijk om een professioneel klaagschrift in te dienen aangezien u maar één kans heeft om het rijbewijs eerder terug te krijgen. De advocaten gaan samen met u aan de slag om een klaagschrift op te stellen. Het is belangrijk om te kiezen welke informatie er in het klaagschrift moet komen en op welke wijze dat onderbouwd moet worden. Voor elke situatie is een aparte aanpak nodig, daarom werken standaard klaagschrift via het internet minder goed dan een klaagschrift opgesteld door een advocaat. Daarnaast zal de advocaat de gehele procedure samen met u bespreken en doorlopen om te zorgen dat u het rijbewijs zo snel mogelijk weer terug krijgt.

Meer weten

Gratis advies

Wilt u snel uw rijbewijs terug? Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, dan nemen wij direct contact met u op voor gratis vrijblijvend advies.  Menu
  Chat openen
  1
  Direct een advocaat?
  Direct een advocaat?