Er zijn verschillende grondslagen waarop uw rijbewijs kan worden ingevorderd. Via ingevorderd.nl kunt u uw rijbewijs met behulp van een gespecialiseerde advocaat op het gebied van verkeersstrafrecht terugkrijgen. U kunt al in actie komen vanaf het moment dat de politie uw rijbewijs heeft ingevorderd. Meld bij gewenste hulp uw zaak aan via onze website.

Zoals gesteld zijn er dus meerdere grondslagen waarop de politie uw rijbewijs kan invorderen. Het Openbaar Ministerie beslist vervolgens of over uw rijbewijs en of u deze voor langere tijd kwijt zult zijn. Op ingevorderd.nl vindt u veel informatie over deze grondslagen. Uw rijbewijs kan bijvoorbeeld worden ingevorderd naar aanleiding van:

Hieronder treft u voor iedere hierboven opgenomen mogelijkheid op summiere wijze informatie aan. Voor meer informatie daarover verwijzen we u naar de afzonderlijke pagina’s die betrekking hebben op die specifieke mogelijkheid.

Rijden onder invloed alcohol

Na een ademanalyse zal de politie vanaf een bepaald resultaat bepalen of uw rijbewijs zal worden ingevorderd. Resultaten uit ademanalyses worden veelal uitgedrukt in ug/l. We maken hierbij een verschil tussen beginnende bestuurders (nog niet langer dan vijf jaren in het bezit van een rijbewijs) en bestuurders (langer dan vijf jaren in het bezit van een rijbewijs). 

 Type bestuurder  Resultaat ademanalyse
 Beginnende bestuurder  Rijbewijs ingevorderd vanaf 350 ug/l.
 Bestuurder  Rijbewijs ingevorderd vanaf 570 ug/l.


Ook het CBR kan zich op bestuursrechtelijke wijze melden. Hierdoor kunt u naast het strafrechtelijke traject mogelijk ook nog een bestuursrechtelijk traject tegemoet zien. Meer informatie kunt u vinden op deze pagina.

Meer informatie over het rijden onder invloed van alcohol en wat u daartegen kunt doen kunt u vinden op deze pagina.

Rijden onder invloed drugs

De politie kan uw rijbewijs ook invorderen als u onder invloed van drugs een voertuig heeft bestuurd. Er wordt dan onderscheid gemaakt (ook qua mogelijke straffen) in enkelvoudig gebruik of meervoudig gebruik.

De politie hanteert bij een verdenking dat u onder invloed bent van drugs in beginsel een speekseltest. Op basis van dat resultaat handelt de politie verder. Vaak zal ook het CBR zich op bestuursrechtelijke wijze melden. .

Meer informatie over het rijden onder invloed van drugs en wat u daartegen kunt doen kunt u vinden op deze pagina.

Snelheid (snelheidsovertreding)

Bij snelheidsovertredingen van meer dan 50 km/u te hard zal uw rijbewijs worden ingevorderd. De termijn waarin u uw rijbewijs kwijt zal zijn is afhankelijk van de ernst van de snelheidsovertreding en de mogelijke recidive (herhaling). De snelheidsovertreding kan op verschillende wijzen worden vastgesteld. Dit kan doordat u bent geflitst, een meting via een lasergun of bijvoorbeeld via een gekalibreerde boordsnelheidsmeter.

Meer informatie over het ingevorderde rijbewijs naar aanleiding van een snelheidsovertreding en wat u daartegen kunt doen kunt u vinden op deze pagina.

Gevaarlijk rijgedrag

Ook kan de politie uw rijbewijs invorderen als zij van mening zijn dat uw rijgedrag als gevaarlijk kan worden gekwalificeerd waardoor u de verkeersveiligheid ernstig in gevaar heeft gebracht.

Meer informatie over het ingevorderde rijbewijs naar aanleiding van gevaarlijk rijgedrag en wat u daartegen kunt doen kunt u vinden op deze pagina.

Ongeval

In enkele gevallen besluit de politie om uw rijbewijs in te vorderen als u betrokken bent bij een ongeval. Dit hangt meestal samen met het vermoeden dat u de verkeersveiligheid door uw handelen ernstig in gevaar zou hebben gebracht.

Meer informatie over het ingevorderde rijbewijs naar aanleiding van een ongeval en wat u daartegen kunt doen kunt u vinden op deze pagina.

Rijbewijs ingevorderd - wat nu?

U heeft de mogelijkheid een klaagschrift in te dienen. De specialisten van ingevorderd.nl kunnen u hierbij helpen. Neem direct vrijblijvend contact op met ingevorderd.nl. U kunt natuurlijk ook uw zaak aanmelden op de pagina zaak aanmelden. Binnen 24 uur zal er een klaagschrift namens u worden ingediend.

De bij ingevorderd.nl aangesloten gespecialiseerde strafrechtadvocaten zullen u desgewenst glashelder voorzien van een advies waarbij uw kansen worden gepresenteerd.

Kosten

Meer informatie over de kosten kunt u vinden op de pagina kosten.