9.5 van 10 / 113 beoordelingen
Ingevorderd.nl

Speekseltest drugs in het verkeer

Wanneer je onder invloed bent van drugs, dan is het verboden om een auto te besturen. Dit kan de rijvaardigheid namelijk sterk beïnvloeden. Niet alleen het besturen van een auto is in dit opzicht verboden. Het algemeen deelnemen aan het verkeer is niet toegestaan als je onder invloed bent van drugs en/of alcohol op grond van artikel 8 Wegenverkeerswet 1994. Daarnaast geldt een aantal wettelijke limieten voor het drugsgebruik in het verkeer. Deze limieten zijn vastgesteld in het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen. Heb je drugs gebruikt en zit je boven dit limiet, dan mag je dus niet meer rijden en ben je strafbaar.

Inhoudsopgave

Deze limieten gelden voor de onderstaande drugs:

DrugsLimiet
Amfetamine, methamfetamine, cocaïne, MDMA, MDEA, MDA50 microgram per liter bloed
Cannabis3,0 microgram tetrahydrocannabinol per liter bloed
Heroïne en morfine20 microgram morfine per liter bloed
GHB10 milligram GHB per liter bloed


Het gaat hier enkel om het gebruik van één soort drug. Wanneer je een combinatie hebt gebruikt van verschillende drugs of je hebt er alcohol bij gedronken, dan gelden er lagere limieten. De kans dat je dan boven het wettelijke limiet zit, is dan vele malen groter.

Hoe wordt het afgenomen?

In artikel 8 van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer wordt onder een speekseltest verstaan: met behulp van een speekseltester speeksel afnemen in de mondholte van een persoon. Meestal met behulp van een wattenstaafje. Het resultaat van het speeksel is direct af te lezen van een apparaat dat hoort bij de speekseltester. Deze test wordt verricht door een opsporingsambtenaar, zoals de politie. Het is de politie toegestaan om een tweede maal de test te doen, mocht de uitslag van de eerste test negatief zijn. Wanneer het positief is, wordt er een proces-verbaal opgemaakt waarin dit wordt vermeld, zo zegt artikel 9 van dit besluit

Speekseltest weigeren

Je bent verplicht om medewerking te verlenen wanneer een opsporingsambtenaar je aanhoudt voor een speekseltest. Dit mag hij doen als hij vermoedt dat je een overtreding begaat met betrekking tot rijden onder invloed.[1] Het weigeren van de medewerking om speeksel af te staan bij een speekseltest is strafbaar.[2] De straf die hierop staat is maximaal 2 maanden gevangenisstraf of een geldboete van maximaal € 4350,-.

Ook mag een opsporingsambtenaar je verplichten om mee te werken aan een onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties.[3] Psychomotoriek is het samengaan van de geest en je doen of handelen. Door middel van bepaalde bewegingen krijg je inzicht of iemand onder invloed is van drugs of niet. Bij zo een test wordt er dus gekeken naar je zicht, spraak en motoriek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd wanneer je ervan verdacht wordt om onder invloed te zijn van drugs, maar het door middel van een speekseltest niet vastgesteld kan worden. Bijvoorbeeld bij het gebruik van GHB of geneesmiddelen.

Gevolgen negatieve speekseltest

Als de speekseltest een negatieve uitslag geeft, dan is er geen reden om dit op te nemen in een proces-verbaal. In dit geval word je dus ook niet als verdachte aangemerkt en is er geen grond om je te vervolgen.

Gevolgen positieve speekseltest

Wanneer de uitslag van de speekseltest positief is, dan is dit voldoende voor de politie om jou te bevelen om bloed af te staan.[4] Het afnemen van speeksel wordt als voorselectiemiddel gebruikt. Dit toont aan of je recent drugs hebt gebruikt. Als dit dus het geval is, mag er bloed worden afgenomen. Dit bloedonderzoek wordt uitgevoerd op het politiebureau. Door middel van een bloedonderzoek kan aangetoond worden of er drugs in het bloed zit. Een speekseltest geeft namelijk geen beeld van de gebruikte hoeveelheid waarvan je onder invloed bent, een bloedonderzoek daarentegen wel. Het bloed wordt vervolgens gecontroleerd door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Kortom, als de speekseltest een positieve uitslag geeft en uit een bloedonderzoek blijkt dat je hoger zit dan het wettelijke limiet, dan kan er een straf opgelegd worden. Je bent in dit geval namelijk strafbaar voor het rijden onder invloed op grond van artikel 8 Wegenverkeerswet 1994. In dit geval kan je rijbewijs worden afgenomen. Daarnaast word je in de meeste gevallen ook doorgestuurd naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Daar wordt beoordeeld of het veilig genoeg is dat je weer de weg op mag of dat er verder onderzoek nodig is. De kosten van dit onderzoek bedraagt € 1200,- en dit moet je zelf betalen.[5] Ook kan het Openbaar Ministerie een geldboete opleggen. Dit kan oplopen tot een maximumbedrag van € 6700,-.[6] In het ergste geval kan je een gevangenisstraf opgelegd krijgen van maximaal 3 maanden. Let op, dit komt ook op je strafblad te staan!


[1] Artikel 160 lid 5 onder c WVW 1994.

[2] Artikel 177 lid 2 onder a WVW 1994.

[3] Artikel 160 lid 5 onder a WVW 1994.

[4] Artikel 163 Wegenverkeerswet 1994.

[5] Onveilig-rijgedrag, cbr.nl.

[6] Artikel 176 lid 4 Wegenverkeerswet 1994.

Picture of mr. J.H.L. (Joost) Antonides

mr. J.H.L. (Joost) Antonides

Mr. J.H.L. (Joost) Antonides is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit met als specialisatie de Wegenverkeerswet. Joost Antonides heeft zich advocaat direct gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. Joost Antonides staat al jaren bekend als expert op het gebied van de Wegenverkeerswet. De expertise en ervaring kan uitstekend toegepast worden indien het rijbewijs is ingevorderd.
Speekseltest drugs in het verkeer