De officier van justitie heeft de mogelijkheid een strafzaak die zich daarvoor leent zonder tussenkomst van een rechter af te doen. Die mogelijkheid heeft de officier van justitie ook bij het overtreden van de Wegenverkeerswet. In het kader van de Wegenverkeerswet kunt u een strafbeschikking ontvangen voor onder meer:

  • Rijden onder invloed
  • Snelheidsovertreding
  • Veroorzaken van gevaar/hinder

De officier van justitie heeft de mogelijkheid een strafzaak die zich daarvoor leent zonder tussenkomst van een rechter af te doen. Die mogelijkheid heeft de officier van justitie ook bij het overtreden van de Wegenverkeerswet. In het kader van de Wegenverkeerswet kunt u een strafbeschikking ontvangen voor onder meer:

  • Rijden onder invloed
  • Snelheidsovertreding
  • Veroorzaken van gevaar/hinder

Wat voor straffen kunnen er worden opgelegd met een strafbeschikking?

De officier van justitie kan in dit kader een straf uitvaardigen. Dit kan een geldboete zijn maar ook een taakstraf (van maximaal 180 uur). Een gevangenisstraf behoort niet tot de mogelijkheden.

Indien de officier van justitie voornemens is een ontzegging van de rijbevoegdheid op te leggen dient de officier u uit te nodigen op een OM-zitting om u te daarover op voorhand te horen. Dit is niet mogelijk zonder dat u gehoord bent. Let op: Dit is geen verhoor door de politie. Klik hier voor meer informatie over een OM-zitting.

Gevolgen van het accepteren van een strafbeschikking

Het accepteren van een strafbeschikking kan potentieel vervelende gevolgen hebben. Het accepteren van een strafbeschikking komt vrijwel op hetzelfde neer als het bekennen van uw schuld. Ook het betalen van een gedeelte van de strafbeschikking komt neer op het accepteren van de strafbeschikking.

Na uw acceptatie komt er een aantekening in uw justitiële documentatie (strafblad). Dit kan onder omstandigheden in de toekomst vervelende gevolgen hebben voor uw Verklaring Omtrent Gedrag.

Niet eens met de strafbeschikking? Verzet tegen strafbeschikking!

Indien u het niet eens bent met de door u ontvangen strafbeschikking kunt u in verzet gaan. Daar is een wettelijke termijn van veertien dagen aan verbonden. Deze termijn vangt aan vanaf het moment dat u kennis hebt genomen van de strafbeschikking. De officier van justitie moet uw verzet dus ook binnen veertien dagen hebben ontvangen.

Is er een geldboete opgelegd van 340 euro of lager? Is de strafbeschikking binnen vier maanden na de overtreding verstuurd? Dan moet u binnen zes weken na de datum op de strafbeschikking in verzet gaan.

U kunt uw zaak aanmelden via ons aanmeldingsformulier. Wij zullen dan zo snel mogelijk met u in contact treden en u adviseren. Wij kunnen het verzet eventueel namens u instellen zodat u ervan verzekerd bent dat het verzet aan alle wettelijke vereisten voldoet!

Wat gebeurt er als ik verzet instel?

Na ontvangst van uw verzet wordt dat verzet door het Openbaar Ministerie beoordeeld. Vervolgens kan de officier van justitie verschillende keuzes maken. Onderstaande tabel biedt in dat kader een handig overzicht.

De officier van justitie kan beslissen dat de zaak wordt voorgelegd aan de rechter

In dit geval ontvangt u een oproep voor de behandeling van uw zaak door de rechter. Uw straf kan dan zowel lager als hoger uitvallen. Het voordeel is dat een onafhankelijke en onpartijdige rechter uw zaak gaat bekijken.

De officier van justitie trekt de strafbeschikking in of wijzigt de strafbeschikking

Het intrekken van de strafbeschikking betreft eigenlijk het seponeren van de strafzaak. Dit leidt ertoe dat uw strafzaak is geëindigd.

Als de officier van justitie besluit de strafbeschikking te wijzigen krijgt u een nieuwe (aangepaste) strafbeschikking. Ook hier heeft u een nieuwe mogelijkheid om deze strafbeschikking te accepteren. Gaat u daar niet mee akkoord, dan blijft uw verzet van kracht. Uw zaak zal dan worden voorgelegd aan de rechter.

Verzet instellen is vaak verstandig

Het loont in veel gevallen zeker om verzet in te stellen tegen de ontvangen strafbeschikking. Uw zaak wordt dan op zitting gebracht waarbij een onpartijdige en onafhankelijke rechter naar uw zaak kijkt.

Uit de praktijk blijkt meer dan eens dat in zaken waarvoor in beginsel een strafbeschikking is uitgevaardigd niet voldoende bewijs aanwezig is waardoor een rechter tot een vrijspraak komt.

Het is altijd raadzaam een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Een dergelijke gespecialiseerde advocaat verschaft deskundige rechtsbijstand. Dit is noodzakelijk in een strafrechtelijke procedure waarbij de belangen vaak groot zijn. Juist omdat juridisch bij elk strafbare feit steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!