Op het rijden onder invloed van alcohol staan forse straffen. Op deze pagina treft u daarover meer informatie aan. Dit is een indicatie voor een mogelijke straf na een OM-zitting of na ontvangst van een dagvaarding en zitting bij de politierechter.

Ook krijgt u in veel gevallen te maken met het CBR. Zij kunnen u een onderzoek naar drugsgebruik opleggen. Dit onderzoek is erop gericht om te onderzoeken of sprake is van een alcoholverslaving waardoor het niet veilig kan zijn u aan het verkeer te laten deelnemen. Dit is een bestuursrechtelijke procedure die volledig los kan staan van de strafrechtelijke procedure. De bestuursrechtelijke procedure kan resulteren in een ongeldigverklaring van uw rijbewijs. Het is uiterst verstandig om u in beide procedures te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

We maken voor het geven van een indicatie van straffen vanzelfsprekend een onderscheid tussen normale bestuurders en beginnend bestuurders. De straffen voor beginnende bestuurders liggen namelijk hoger. U bent geen beginnend bestuurder als u niet langer dan vijf jaren uw rijbewijs heeft.

Normale bestuurders

Let op: OBM = ontzegging van de rijbevoegdheid

Schaal Ugl Promille Bedrag OBM Taak- of gevangenisstraf
I 235 - 350 0,54 – 0,80 300 euro -- --
II 351 - 435 0,81 – 1,00 420 euro -- --
III 436 – 500 1,01 – 1,15 550 euro -- --
IV 501 - 570 1,16 – 1,30 650 euro -- --
V 571 – 650 1,31 – 1,50 650 euro 6 maanden --
VI 651 – 715 1,51 – 1,65 750 euro 6 maanden --
VII 716 – 785 1,66 – 1,80 850 euro 7 maanden --
VIII 786 – 865 1,81 – 2,00 950 euro 8 maanden --
IX 866 – 945 2,01 – 2,15 1000 euro 9 maanden --
X 946 – 1020 2,16 – 2,35 1100 euro 10 maanden --
XI 1021 - 1090 2,36 – 2,50 -- 12 maanden 60 uur/30 dagen
XII 1091 – 1195 2,51 – 2,75 -- 15 maanden 70 uur/35 dagen
XIII 1195 + 2,75 + -- 18 maanden 80 uur/40 dagen

Zoals gesteld kan het CBR ook een maatregel opleggen in de vorm van een cursus of onderzoek naar de rijgeschiktheid na het rijden onder invloed van alcohol. Onderstaande tabel biedt in dat kader duidelijkheid over wat u kan verwachten.

Maatregel Ugl Promille
LEMA 350 - 435 Ugl 0,8 – 1,0 %
EMA 435 – 785 Ugl 1,0 – 1,8 %
Onderzoek naar de rijgeschiktheid + schorsing geldigheid rijbewijs 785 Ugl en hoger 1,8 % en hoger

Beginnende bestuurders

Let op: OBM = ontzegging van de rijbevoegdheid.

Schaal Ugl Promille Bedrag OBM Taak- of gevangenisstraf
I 95 - 350 0,22 – 0,80 250 euro -- --
II 351 - 435 0,81 – 1,00 350 euro 6 maanden --
III 436 – 500 1,01 – 1,15 450 euro 6 maanden --
IV 501 - 570 1,16 – 1,30 550 euro 6 maanden --
V 571 – 650 1,31 – 1,50 650 euro 6 maanden --
VI 651 – 715 1,51 – 1,65 750 euro 6 maanden --
VII 716 – 785 1,66 – 1,80 850 euro 7 maanden --
VIII 786 – 865 1,81 – 2,00 950 euro 8 maanden --
IX 866 – 945 2,01 – 2,15 1000 euro 9 maanden --
X 946 – 1020 2,16 – 2,35 1100 euro 10 maanden --
XI 1021 - 1090 2,36 – 2,50 -- 12 maanden 60 uur/30 dagen
XII 1091 – 1195 2,51 – 2,75 -- 15 maanden 70 uur/35 dagen
XIII 1195 + 2,75 + -- 18 maanden 80 uur/40 dagen

Uit het ademonderzoek volgt een resultaat dat wordt uitgedrukt in ug/l. Hoe groter dit getal, hoe zwaarder u onder invloed van alcohol bent. Er wordt met richtlijnen gewerkt.

Zoals gesteld kan het CBR ook een maatregel opleggen in de vorm van een cursus of onderzoek naar de rijgeschiktheid na het rijden onder invloed van alcohol. Onderstaande tabel biedt in dat kader duidelijkheid over wat u kan verwachten.

Maatregel Ugl Promille
LEMA 220 – 350 Ugl 0,5 – 0,8 %
EMA 350 – 570 Ugl 0,8 – 1,3 %
Onderzoek naar de rijgeschiktheid + schorsing geldigheid rijbewijs 570 Ugl en hoger 1,3 % en hoger

Straffen bij weigering ademanalyse na rijden onder invloed van alcohol

Het weigeren om medewerking te verlenen aan een ademanalyse is ook strafbaar. Daar staan forse straffen op. Wij verwijzen u naar onderstaande tabel:

First offender 1x recidive Meermalen recidive
1000 euro + 9 maanden OBM 1100 euro + 10 maanden OBM 1100 euro + 10 maanden OBM

Soort voertuig

Van belang is uiteraard welk type voertuig u heeft bestuurd. Bestuurde u geen auto maar bijvoorbeeld een snor/bromfiets? De mogelijke straffen verschillen aanzienlijk bij deze verschillende voertuigen. Ook is het dan gemakkelijker uw rijbewijs terug te krijgen als dat rijbewijs is ingevorderd door rijden onder invloed van alcohol. In bovenstaande tabellen is uitgegaan van een auto/motor.