Op het rijden onder invloed van drugs staan forse straffen. Op deze pagina treft u echter meer informatie aan over de mogelijke straffen na het rijden onder invloed van drugs. Dit is een indicatie voor een mogelijke straf na een OM-zitting of na ontvangst van een dagvaarding en zitting bij de politierechter.

Ook krijgt u in vrijwel alle gevallen te maken met het CBR. Zij kunnen u een onderzoek naar drugsgebruik opleggen. Dit onderzoek is erop gericht om te onderzoeken of sprake is van een drugsverslaving waardoor het niet veilig kan zijn u aan het verkeer te laten deelnemen. Dit is een bestuursrechtelijke procedure die volledig los kan staan van de strafrechtelijke procedure. De bestuursrechtelijke procedure kan resulteren in een ongeldigverklaring van uw rijbewijs. Het is uiterst verstandig om u in beide procedures te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

Grenswaarden

Allereerst is van belang of de geldende grenswaarde is overschreden. Voor ieder type drugs gelden er grenswaarden. Indien de grenswaarde is bereikt c.q. is overschreden heeft u echter wel strafrechtelijk verwijtbaar gehandeld.

Onderstaande tabel vat de toegestane grenswaarden samen. Hierbij dient aandacht uit te gaan naar enkelvoudig gebruik en meervoudig gebruik. Meervoudig gebruik (combinatie van drugs of combinatie met alcohol) wordt ook bedreigd met een hogere straf. Daarover later meer.

Drugs Grenswaarde (enkelvoudig gebruik) Grenswaarde (meervoudig gebruik)
Cocaïne 50 microgram per liter bloed (0,05 milligram) 10 microgram per liter bloed (0,01 milligram)
Amfetamine, methamfetamine, MDMA, MDEA en MDA 50 microgram per liter bloed (0,05 milligram) 25 microgram of 50 microgram bij gebruik combinatie amfetamine-achtige stoffen (=0,025 / 0,05 milligram
Cannabis 3,0 microgram THC per liter bloed (0,003 milligram) 1,0 microgram THC (0,001 milligram)
Heroïne en morfine 20 microgram per liter bloed (0,02 milligram) 10 microgram cocaïne of morfine (0,01 milligram)
GHB 10 milligram GHB per liter bloed 5,0 milligram GHB per liter bloed
In combinatie met alcohol - 0,2 milligram ethanol per milliliter bloed

 

Straffen bij rijden onder invloed van drugs

De straffen voor meervoudig gebruik liggen aanzienlijk hoger dan enkelvoudig gebruik. Dit is gelegen in het feit dat de rijvaardigheid bij meervoudig gebruik sterk nadeliger zal zijn beïnvloed. Onderstaande tabel biedt een overzicht:

First offender 1x recidive Meervoudige recidive
Er is sprake van enkelvoudig gebruik van drugs of medicijnen + conclusie NFI dat rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig is beïnvloed. €  850,-- + 6 maanden onvoorwaardelijke rij-ontzegging €  950,-- + 8 maanden onvoorwaardelijke rij-ontzegging €  950,-- + 8 maanden onvoorwaardelijke rij-ontzegging
Er is sprake van meervoudig gebruik van drugs of medicijnen  + conclusie NFI dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig is beïnvloed. 60 uur taakstraf + 12 maanden onvoorwaardelijke rij-ontzegging 70 uur taakstraf + 15 maanden onvoorwaardelijke rij-ontzegging 70     uur taakstraf + 15 maanden onvoorwaardelijke rij-ontzegging
Weigering bloedonderzoek (artikel 163 WVW) €  1.000,-- + 9 maanden onvoorwaardelijke rij-ontzegging €  1.100,-- + 10 maanden onvoorwaardelijke rij-ontzegging €  1.100,-- + 10 maanden onvoorwaardelijke rij-ontzegging