Ingevorderd.nl

Wij kunnen nooit voor u de beslissing maken of een advocaat nodig is als uw rijbewijs wordt ingevorderd. De advocaten in ons netwerk zijn op de hoogte van alle relevante regelgeving, richtlijnen en procedures. Daarnaast hebben de advocaten jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van verkeersstrafrecht. Vooraf wordt u duidelijk en eerlijk geïnformeerd over de kansen en mogelijkheden in uw zaak.

Cliënten zijn zeer tevreden en beoordelen ingevorderd.nl met een 9.4. Daarnaast heeft ingevorderd.nl meer dan 90% succes bij klaagschrift ingevorderd rijbewijs.

Het intakegesprek is gratis. U krijgt vooraf altijd te horen wat de verzochte rechtsbijstand u gaat kosten. Wij werken op basis van pro-deo (toevoeging) of een voordelig uurtarief. Wij zullen u duidelijk informeren over de mogelijkheden.

Meer informatie vindt u op de pagina kosten

Ja. Ingevorderd.nl beschikt over een netwerk van strafrechtspecialisten door heel Nederland. Hierdoor hebben wij altijd een geschikte advocaat om u te helpen. 

Ja, dat kan. De politie werkt ook gewoon door in het weekend. Wij willen u dus niet in de steek laten. Als het rijbewijs in het weekend ingevorderd wordt, dan begrijpen wij dat u met vragen zit. Wij zijn daarom ook in het weekend bereikbaar om u van dienst te zijn.

U kunt in het weekend bellen met 06 152 155 55 / 06 291 35 253. Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen naar info [@] ingevorderd.nl of gebruik maken van het contactformulier.Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Ja, dat kan. Wij begrijpen dat u – mogelijk ook buiten kantoortijden – snel persoonlijk en deskundig advies wilt. Wij zijn daarom ook buiten kantoortijden bereikbaar.

U kunt buiten kantoortijden bellen met 06 152 155 55 / 06 291 35 253. Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen naar info [@] ingevorderd.nl of gebruik maken van het contactformulier.Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

U kunt op werkdagen tussen 09:00 uur en 20:00 uur bellen met 0850043191 . In de avond en/of in weekenden zijn wij bereikbaar via 06 152 155 55 / 06 291 35 253.

U kunt op werkdagen tussen 09:00 uur en 20:00 uur bellen met 085 – 00 00 00 00. In de avond en/of in weekenden zijn wij bereikbaar via 06 152 155 55 / 06 291 35 253.

Daarnaast zijn wij altijd bereikbaar via info [@] ingevorderd.nl of het contactformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Indien u uw zaak wenst aan te melden, dan kunt u dat doen via de pagina zaak aanmelden.  

Klaagschrift ingevorderd rijbewijs

Dat is afhankelijk van de omstandigheden van het geval van uw zaak. Er zijn een aantal aspecten relevant. Indien er bijvoorbeeld sprake is van rijden onder invloed van alcohol is van belang wat het resultaat van uw ademonderzoek is, of er sprake is van recidive en dergelijke. Neem contact met ons op voor duidelijk en eerlijk advies

Wij werken op basis van een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand – pro deo) waarbij u enkel een eigen bijdrage verschuldigd bent. Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand hanteren wij een voordelig uurtarief. Neem contact op met ons voor meer informatie.

Direct na invordering van uw rijbewijs kan een klaagschrift worden ingediend. De officier van justitie dient in principe binnen 10 dagen te beslissen wat er met uw rijbewijs – in afwachting van uw strafzaak – zal gebeuren. U hoeft deze termijn van 10 dagen niet af te wachten. Direct na invordering kan namelijk een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank, waarna de rechtbank dat klaagschrift binnen twee weken op zitting zal behandelen.

Wat u precies in het klaagschrift moet vermelden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en uw persoonlijke situatie.

Meer informatie kunt u vinden op deze pagina.

Een klaagschrift is eigenlijk een document dat wordt opgesteld en later wordt ingediend bij de rechtbank. In een klaagschrift wordt bijvoorbeeld nadrukkelijk vermeld wat uw belang is in het kader van het behoud van uw rijbewijs. U verzoekt in principe om (voorlopige) teruggave van uw rijbewijs in afwachting van uw strafzaak.

Meer informatie over een klaagschrift rijbewijs vindt u op deze pagina.

Rechter

Ja, u kunt binnen 14 dagen nadat u bekend bent geworden van de uitspraak in hoger beroep. Uiteraard kan uw advocaat u daar over adviseren.

Nee, dat is niet verplicht. In veel gevallen zal het verstandig zijn om naar de zitting te komen. In sommige gevallen misschien niet. Samen met uw advocaat kunt u bespreken wat de beste strategie is.

Indien u een zitting heeft bij de kantonrechter of politierechter dan hoort u normaal gesproken direct de uitspraak. U heeft vanaf de uitspraak 14 dagen de tijd om in hoger beroep te gaan. Wij adviseren de mogelijkheden met uw advocaat te bespreken.

Rijbewijs ingevorderd

Er kan een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank, waarna de rechtbank dat klaagschrift binnen twee weken op zitting zal behandelen.

De officier van justitie dient op grond van de Wegenverkeerswet binnen 10 dagen te beslissen wat er met uw rijbewijs gaat gebeuren in afwachting van uw strafzaak. Zo kan hij het rijbewijs teruggeven of inhouden.

Indien u na 10 dagen geen bericht heeft ontvangen dient u het rijbewijs op grond van artikel 164 lid 6 Wegenverkeerswet direct terug te krijgen.

Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. U dient hierbij te denken aan het type overtreding en de ernst daarvan. Is er bijvoorbeeld sprake van rijden onder invloed van alcohol? Is er sprake van recidive.

Neem contact op met ons om meer informatie te verkrijgen.

De officier van justitie dient na 10 dagen te beslissen wat er met uw rijbewijs – in afwachting van uw strafzaak – zal gebeuren. U hoeft deze termijn van 10 dagen niet af te wachten. Direct na invordering kan namelijk een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank, waarna de rechtbank dat klaagschrift binnen twee weken op zitting zal behandelen.

Nee, dat is niet toegestaan. Dat is een misdrijf (artikel 9 lid 4 Wegenverkeerswet) waarop forse straffen staan.

Indien u in dit kader behoefte heeft aan rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat kunt u ook contact met ons opnemen.

Als uw rijbewijs is ingevorderd hoeft u het daar niet bij te laten. Hoewel de officier van justitie na 10 dagen beslist wat er met uw rijbewijs – in afwachting van uw strafzaak – zal gebeuren, hoeft u deze termijn van 10 dagen niet af te wachten. Direct na invordering kan een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank, waarna de rechtbank dat klaagschrift binnen twee weken op zitting zal behandelen.

Het rijbewijs kan worden ingevorderd door verschillende omstandigheden. Zo kan dit het geval zijn bij rijden onder invloed van alcohol maar ook bij rijden onder invloed van drugs. Tevens kan het rijbewijs worden ingevorderd bij een forse snelheidsovertreding of bijvoorbeeld het veroorzaken van gevaar voor de verkeersveiligheid.

Straffen

De straffen die kunnen worden opgelegd voor rijden onder invloed van drugs zijn afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Vooral van belang zijn de hoeveelheid drugs en eventueel combinatiegebruik. Mede aan de hand van de hoeveelheid drugs in het bloed en het eventueel combinatiegebruik wordt de straf bepaald. Er worden normaal gesproken hogere straffen opgelegd indien er sprake is van recidive (herhaling).

Er zijn richtlijnen en oriëntatiepunten waar rekening mee kan worden gehouden bij rijden onder invloed van drugs. Het Openbaar Ministerie heeft een richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. De rechtspraak heeft in een uitspraak oriëntatiepunten gegeven ten aanzien van de straf.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina straffen rijden onder invloed drugs.

De straffen die kunnen worden opgelegd voor rijden onder invloed van alcohol zijn afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Vooral van belang is het resultaat uit het ademonderzoek. Mede aan de hand van de factoren Ugl en/of promillage wordt de straf bepaald. Er worden normaal gesproken hogere straffen opgelegd indien er sprake is van recidive (herhaling).

Er zijn richtlijnen en oriëntatiepunten waar rekening mee kan worden gehouden bij rijden onder invloed van alcohol. Het Openbaar Ministerie heeft een richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. De rechtspraak heeft oriëntatiepunten ten aanzien van de straftoemeting.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina straffen rijden onder invloed alcohol.

Load More