9.5 van 10 / 113 beoordelingen
Ingevorderd.nl

Verlaten plaats ongeval (artikel 7 Wegenverkeerswet)

Het verlaten van de plaats van een verkeersongeval is een strafbaar feit, niet alleen voor bestuurders maar ook voor andere weggebruikers hetgeen strafbaar is gesteld in artikel 7 Wegenverkeerswet (hierna: WVW). Zelfs als je dus als voetganger betrokken raakt bij een verkeersongeval of er zelf een veroorzaakt, ben je strafbaar als je de plaats van het ongeval verlaat.

Inhoudsopgave

Wanneer spreken we van een verkeersongeval?

De definitie van een verkeersongeval is volgens de Aanwijzing verkeersongevallen als volgt:

  1. Een gebeurtenis op een voor het rij- en ander verkeer openstaande weg,
  2. Die verband houdt met het verkeer, en
  3. Een botsing met een voertuig,
  4. Een aanrijding met een voertuig,
  5. Een overrijding met een voertuig, en
  6. Een handeling ter voorkoming van een botsing, aanrijding of overrijding met een voertuig.
  7. Ten gevolge waarvan schade is ontstaan en/of ten gevolge waarvan één of meerdere weggebruikers zijn overleden en/of gewond geraakt met uitzondering van een gebeurtenis waarbij uitsluitend voetgangers zijn betrokken’

Als er dus alleen voetgangers bij het incident betrokken zijn, wordt dit niet beschouwd als een verkeersongeval. Personen die bijvoorbeeld op een skateboard of rollerskates rijden, worden niet als voetgangers beschouwd.

Het verbod dient ter bescherming van de verkeersveiligheid, het leven, de gezondheid en het eigendom van andere weggebruikers. Het artikel heeft als doel om ervoor te zorgen dat slachtoffers van een verkeersongeval de mogelijkheid hebben om de verantwoordelijke partij aan te spreken voor eventuele schade die zij hebben geleden.

Wat wordt bedoeld met het verlaten van de plaats van een ongeval?

Het verlaten van de plaats van een ongeval wordt gedefinieerd als het verstrekken van de locatie van het incident zonder op een correcte manier de eigen identiteit of die van het voertuig bekend te maken aan de andere betrokkenen. Als de andere partij schade heeft opgelopen of letsel heeft opgelopen, moet deze in staat zijn om de verantwoordelijke aansprakelijk te stellen. Zonder deze essentiële gegeven is dat niet mogelijk. Bovendien verbiedt artikel 7 WVW het achterlaten van iemand die hulpeloos is geworden door het ongeval, vooral als de persoon letsel heeft opgelopen.

Wie kan er betrokken zijn bij een ongeval en het verlaten van die plaats?

Betrokkenheid bij een verkeersongeval omvat situaties waarin een motorrijtuig direct bij het incident betrokken is, zoals wanneer dit voertuig botst met een andere verkeersdeelnemer. Als de bestuurder van dit motorrijtuig ook de veroorzaker van het ongeval is, wordt hij niet alleen beschouwd als betrokkene maar ook als degene wiens gedraging het ongeval heeft veroorzaakt. Iemand die niet rechtstreeks bij het ongeval betrokken is, maar wiens gedraging toch de oorzaak van het ongeval is, wordt alleen beschouwd als degene wiens handeling het ongeval heeft veroorzaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een bestuurder geen voorrang verleent, waardoor een andere bestuurder moet uitwijken en tegen een derde botst. De auto die geen voorrang verleende heeft geschade, maar wel het ongeval veroorzaakt. Een vergelijkbaar scenario is een auto die ondanks een keerverbod toch keert en zo een kettingbotsing veroorzaakt, waarbij alleen de direct achterliggende auto wordt geraakt. Zelfs de bestuurder van een geparkeerde auto kan bij een betrokkene zijn bij een verkeersongeval. Echter, een passagier die passief meerijdt in een motorrijtuig dat betrokken raakt bij een verkeersongeval wordt niet beschouwd als betrokkene bij het ongeval.

Artikel 7 WVW heeft tot doel ervoor te zorgen dat slachtoffers van een ongeval beschikken over de benodigde informatie van de veroorzaker om hun schade te verhalen, dan wel af te handelen.

Indien de verdachte bij het verkeersongeval betrokken is geweest dan wel het verkeersongeval heeft veroorzaakt, moet worden vastgesteld of de verdachte wist of kon weten dat hij betrokken was bij het verkeersongeval dan wel heeft veroorzaakt. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat de verdachte zich niet bewust was van een aanrijding. Bevat in een dergelijk geval het proces-verbaal van de politie ook nog eens slechts een beknopte omschrijving van de schade, dan is het mogelijk om voor vrijspraak te pleiten. Het is dan voor politie en justitie moeilijk om bewijs – bijvoorbeeld getuigen en/of camerabeelden – te leveren dat er redelijkerwijs vermoed kan worden dat aan een ander schade is toegebracht. In dergelijke gevallen kan een advocaat namens de verdachte pleiten voor vrijspraak. Doorgaans berust het bewijsmateriaal bij de politie en justitie, maar de verdediging heeft ook de mogelijkheid om bewijsmiddelen aan te dragen, getuigen te horen of onderzoek te laten verrichten.

Wie was de bestuurder van het motorvoertuig?

In gevallen waarin alleen een kenteken is genoteerd, moet door de politie eerst worden onderzocht of de identiteit van de bestuurder kan worden vastgesteld. Alleen een kenteken is daarvoor onvoldoende. De politie kan dit echter omzeilen door op grond van artikel 165 WVW een verzoek tot verstrekking van de naam- en adresgegevens van de bestuurder te doen voordat het verhoor plaatsvindt. Soms wordt dit wel eens vergeten door de politie. Indien u eenmaal bent opgeroepen voor het verhoor is het te laat voor de politie om deze gegevens nog op te vragen en u bent dan niet verplicht om deze informatie te verstrekken en hierop antwoord te geven. Het is daarom verstandig om in dit soort situaties altijd een advocaat mee te nemen naar het politieverhoor. Op deze manier kan aanzienlijk voordeel worden behaald in dit aspect van de zaak.

Zijn er uitzonderingsgevallen? – verlaten plaats ongeval

Artikel 7 WVW (verlaten plaats ongeval) geldt niet voor personen die op de plaats van het ongeval voldoende gelegenheid hebben geboden om hun identiteit vast te stellen, en indien van toepassing, ook de identiteit van het door hen bestuurde motorvoertuig. Echter, het is nooit toegestaan de plaats van het ongeval te verlaten indien een ander in hulpeloze toestand wordt achtergelaten. Indien tijdens de vervolging wordt vastgesteld dat er sprake is van een uitzonderingsgeval, resulteert dit in ontslag van alle rechtsvervolging.

Picture of mr. J.H.L. (Joost) Antonides

mr. J.H.L. (Joost) Antonides

Mr. J.H.L. (Joost) Antonides is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit met als specialisatie de Wegenverkeerswet. Joost Antonides heeft zich advocaat direct gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. Joost Antonides staat al jaren bekend als expert op het gebied van de Wegenverkeerswet. De expertise en ervaring kan uitstekend toegepast worden indien het rijbewijs is ingevorderd.
Verlaten plaats ongeval (artikel 7 Wegenverkeerswet)