Indien uw rijbewijs is ingevorderd, dan heeft het Openbaar Ministerie tien dagen om te bepalen of uw rijbewijs ingehouden blijft. Het kan zijn dat u de beslissing van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) pas later ontvangt. De beslissing voor het inhouden van het rijbewijs moet binnen tien dagen zijn genomen. Dit betekent niet dat u tien dagen hoeft te wachten. U kunt direct een klaagschrift indienen voor teruggave van het rijbewijs. Uiteraard zullen wij u adviseren over de haalbaarheid van het klaagschrift.

Stap 1: Neem contact op

Is uw rijbewijs ingevorderd? Neem dan contact op met de specialisten van ingevorderd.nl. Samen met u gaan we aan de slag om zo snel mogelijk uw rijbewijs terug te krijgen. We zullen u duidelijk informeren over de mogelijkheden en het verdere verloop van de procedure.

Stap 2: Klaagschrift rijbewijs indienen

Heeft u het rijbewijs (met spoed) nodig? Dan stellen we een klaagschrift op voor teruggave van het rijbewijs. Het klaagschrift invordering rijbewijs zullen we indienen bij de Rechtbank van de regio waar de overtreding is begaan. De klaagschrift invordering rijbewijs termijn is niet wettelijk bepaald. Het klaagschrift invordering rijbewijs alcohol en klaagschrift invordering rijbewijs snelheid zijn veelvoorkomende klaagschriften. U kunt echter altijd een klaagschrift indienen indien uw rijbewijs is ingevorderd. Meer informatie vindt u op de pagina klaagschrift.

Stap 3: Zitting behandeling klaagschrift

Na het indienen van het klaagschrift zal er een zitting worden gepland op de Rechtbank. Het klaagschrift dient – volgens het landelijk strafprocesreglement – binnen twee weken te worden behandeld. Wij zullen er voor u op toezien dat het klaagschrift invordering rijbewijs binnen twee weken wordt behandeld. Voor de zitting zullen wij u – telefonisch – informeren wat u precies kunt verwachten. Daarnaast bereiden wij u voor op de zitting klaagschrift rijbewijs. Wij zullen samen – of namens u – naar de zitting gaan om het klaagschrift en uw persoonlijke omstandigheden toe te lichten. Tijdens de zitting bent u met een advocaat gespecialiseerd in verkeerszaken verzekerd van kwaliteit en overtuigingskracht. Daarnaast kunnen wij een professioneel weerwoord bieden aan de officier van justitie. De advocaat is op de hoogte van actuele en relevante jurisprudentie, regelingen, besluiten en overige relevante zaken met betrekking tot de zitting klaagschrift teruggave ingevorderd rijbewijs. Door jarenlange ervaring weten wij voor welke argumenten de rechter gevoelig is of welke argumenten in een bepaalde zaak juist niet gevoerd moeten worden. Elke zaak is uniek. De advocaat zal elke keer een op de zaak toegepaste strategie worden bepaald.

Stap 4: Verder procedure

Als de rechter het klaagschrift ingevorderd rijbewijs gegrond verklaard, dan zal het Openbaar Ministerie het rijbewijs voorlopig aan u teruggeven. Zodra u het rijbewijs heeft ontvangen kunt u weer rijden. Let op: het betreft een voorlopige teruggave van het rijbewijs. Bij een zitting bij de officier van justitie of rechter wordt bepaald of u het rijbewijs mag blijven houden. Het is belangrijk dat u zich daarin laat bijstaan door een advocaat om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Er zijn twee mogelijkheden die naast de invordering van het rijbewijs kunnen lopen:

  1. Oproeping OM-zitting

U kunt een oproeping ontvangen voor een OM-zitting indien u verdacht wordt van een strafbaar feit zoals rijden onder invloed of te hard rijden. Tijdens de OM-zitting wordt het dossier besproken en wordt door de officier van justitie een voorstel voor een straf gedaan. Het openbaar ministerie heeft de mogelijkheid om een strafbeschikking uit te vaardigen tijdens een OM-zitting. Het is belangrijk om u te laten bijstaan door een advocaat om uw kansen in te schatten en een juiste beoordeling te maken van het voorstel van de officier van justitie. Samen met u wordt gekeken wat de beste strategie is om in uw zaak tot het beste resultaat te komen. Meer informatie vindt u op de pagina OM-zitting.

  1. Dagvaarding politierechter

U kunt een dagvaarding ontvangen voor de politierechter voor rijden onder invloed of te hard rijden. Een dagvaarding is een oproeping om op de vermelde datum en tijdstip te verschijnen ter terechtzitting van de politierechter. U hoeft niet aanwezig te zijn bij de zitting, maar dat is in veel gevallen wel verstandig. De advocaat kan verweer voeren tegen de beschuldigen en/of de politierechter informeren over de persoonlijke omstandigheden. Het is belangrijk dat de politierechter rekening kan houden met uw persoonlijke omstandigheden bij het bepalen van de straf. Meer informatie vindt u op de pagina dagvaarding.