9.6 van 10 / 56 beoordelingen
Ingevorderd.nl

Wiet/cannabis en autorijden

Blowen en autorijden is geen goede combinatie. De werkzame stof in wiet (THC) heeft namelijk invloed op de rijvaardigheid. In dit artikel zal stil worden gestaan bij rijden onder invloed van wiet en de mogelijke gevolgen daarvan.

Inhoudsopgave

De invloed van blowen op de rijvaardigheid

Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de invloed van wiet op de rijvaardigheid. Die onderzoeken hebben op sommige vlakken overeenkomsten. Op andere vlakken verschillen ze van elkaar.

Vrijwel alle onderzoeken tonen aan dat mensen die stoned autorijden trager reageren, minder controle hebben over hun motoriek en last hebben van geheugenvermindering. Over welke gevolgen dat precies heeft, zijn niet alle onderzoekers het eens.

Compensatiegedrag

Bestuurders die onder invloed van wiet autorijden, passen hun rijgedrag daarop aan. Dat wordt compensatiegedrag genoemd. Compensatiegedrag leidt ertoe dat automobilisten voorzichtiger en langzamer gaan rijden. Toch hebben bestuurders die wiet roken en autorijden minimaal 1 tot 3 keer meer kans op een ongeval.[1]

Regelmatig gebruik

Blowen heeft dus hoe dan ook invloed op de rijvaardigheid. Toch zit er een verschil tussen mensen die regelmatig blowen en mensen die af en toe blowen. De rijvaardigheid van regelmatige blowers wordt minder erg beïnvloedt, dan de rijvaardigheid van mensen die af en toe blowen.[2]

Aantoonbaarheid van wiet

Wiet zelf kan niet aangetoond worden in het menselijk lichaam, THC wel. Dat kan gevonden worden in zowel speeksel, als bloed. De politie gebruikt dan ook de speekseltest en de bloedtest om THC op te sporen.

Hoe lang je niet mag rijden na een joint is afhankelijk van verschillende omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid en frequentie van gebruik, maar ook aan lichaamsbouw en sterkte van de wiet. Over het algemeen kan gesteld worden dat wiet (THC) ongeveer 6 tot 8 uur aantoonbaar is in speeksel. THC in je bloed is ongeveer 12 tot 24 uur aantoonbaar. Die tijdsduur kan bij personen die zeer regelmatig gebruiken velen malen hoger liggen. Denk daarbij aan meerdere dagen tot zelfs een week.

Let op: het gaat hier om aantoonbaarheid. Niet iedere aantoonbare waarde THC is een strafbare waarde. Daarover later meer.

Speekseltest

Indien de agent een vermoede heeft dat een bestuurder heeft geblowd, zal hij ter plekke een speekseltest afnemen. Op basis van die test kan de politie controleren of er THC in het speeksel van de bestuurder zit. Als dat het geval is, moet de bestuurder mee naar het politiebureau. Daar zal een bloedtest afgenomen worden om te bepalen om hoeveel THC het gaat.

Bloedtest

Op het politiebureau zal er bloed afgenomen worden. De bloedtest zal precies uitwijzen hoeveel THC er in het bloed van de bestuurder zit. Uiteindelijk is de bloedtest doorslaggevend voor het bepalen van de THC-waarde in het bloed van de bestuurder.

Grenswaarden

In Nederland mag het bloed van een bestuurder maximaal 3,0 microgram tetrahydrocannabinol (THC) per liter bevatten. Het is lastig te zeggen hoe lang je niet mag rijden na een joint, omdat dat afhankelijk is van meerdere omstandigheden. Als uitgangspunt kan genomen worden dat de meeste personen (die niet regelmatig blowen) na ongeveer 2 tot 3 uur onder de 3,0 microgram per liter bloed zitten. Indien de bestuurder regelmatig gebruikt en/of meerdere joints gerookt heeft, zal die tijdsduur flink hoger uitvallen.

De straffen voor rijden onder invloed van wiet

De straffen voor het rijden onder invloed van wiet zijn niet bepaald mals. In principe is iedere bestuurder die boven de grenswaarde zit, z’n rijbewijs kwijt voor minimaal 6 maanden, in combinatie met een forse boete.[3] Deze straffen leiden ook tot een aantekening op de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).


Daarnaast zal het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) meestal ook nog een onderzoek doen naar de rijgeschiktheid. Met dat onderzoek gaan hoge kosten gepaard, die komen voor rekening van de verdachte. Gedurende het onderzoek blijft het rijbewijs ongeldig.

Het rijden onder invloed van wiet kan dus zware gevolgen hebben. Het is daarom verstandig een advocaat te raadplegen indien u in aanraking komt met de politie vanwege wietgebruik in het verkeer. Een advocaat kan u zowel in de strafrechtelijke procedure bijstaan, als bij het onderzoek naar de rijgeschiktheid bij het CBR.

Wiet/cannabis en autorijden