9.5 van 10 / 113 beoordelingen
Ingevorderd.nl

Boete te hard rijden

In Nederland gelden verschillende verkeersregels waaraan iedere verkeersdeelnemer zich dient te houden. Overtreedt u deze regels, dan bent u strafbaar. Een van deze regels is dat u zich dient te houden aan de maximumsnelheid. Wanneer u te hard rijdt loopt u namelijk het risico op een boete of kan het zelfs zo zijn dat u voor de strafrechter dient te verschijnen. De wetgever heeft dus gekozen voor twee wijzen van afdoening: de administratieve boete en afdoening via het strafrecht. Het verschil hierbij zit hem in hoeveel u te snel heeft gereden. De administratieve boete is een procedure om buiten het strafrecht lichte verkeersovertredingen af te doen. U hoeft dan dus niet voor de strafrechter te verschijnen. Wel kan uw rijbewijs ingevorderd worden.

Inhoudsopgave

Administratieve boete

Rijdt u tot maximaal 30 km/u te hard, dan wordt dit afgedaan met een administratieve boete. Op de snelweg geldt dat snelheidsovertredingen tot 40 km/u worden afgedaan met een administratieve boete. Een uitzondering hierop geldt bij werkzaamheden op de snelweg, dan ligt de grens voor de administratieve boete tevens op 30 km/u. De boete ontvangt u van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De kwestie is afgedaan op het moment dat de boete betaald is. Er volgt dan ook geen aantekening op uw strafblad. 

Hoe hoog kan de boete zijn bij te hard rijden tot en met 30 km/u? Om een beeld te geven van de tarieven van de verkeersboetes volgt hieronder een overzicht:

  Overschrijding max snelheid met (km/u)   Binnen bebouwde kom (in 30 km zone)   Buiten bebouwde kom
4 €29 €25
5 €35 €32
6 €43 €39
7 €50 €46
8 €57 €52
9 €65 €61
10 €74 €69
11 €100 €94
12 €108 €104
13 €120 €114
14 €129 €123
15 €139 €133
16 €149 €142
17 €160 €152
18 €173 €162
19 €184 €176
20 €197 €188
21 €211 €200
22 €224 €212
23 €239 €224
24 €251 €239
25 €267 €252
26 €282 €267
27 €300 €280
28 €314 €295
29 €330 €313
30 €346 €329

Op de website van het Openbaar Ministerie kunt u de hoogte van het boetebedrag voor een snelheidsovertreding specifiek uitrekenen (https://snelheidsovertredingen.om.nl/). U kunt hier precies uw situatie invoeren: reed u in een auto toen u de overtreding pleegde, waren er op dat moment wegwerkzaamheden en welke snelheid is er precies gemeten?

Afdoening via het strafrecht

Bij snelheidsovertredingen vanaf 30 km/u (en op de snelweg 40 km/u) geldt dat deze worden afgedaan via het strafrecht. Een gevolg hiervan is dat er wel een aantekening op uw strafblad zal plaatsvinden. Binnen het strafrecht is het mogelijk om zwaardere straffen op te leggen. Zo kunnen er hogere boetes opgelegd worden, maar ook kan er een rijontzegging worden opgelegd.

Meer dan 30 km/u te hard

Indien u voor het eerst binnen twee jaar tussen de 31 en 49 km/u te hard rijdt, dan zal aan u een strafbeschikking worden toegestuurd met een boete. Een strafbeschikking wordt opgelegd door het Openbaar Ministerie. Er komt dan dus geen strafrechter aan te pas. Zodra u de boete heeft betaald is de kwestie afgedaan. In dit geval vindt er wel een aantekening op uw justitiële documentatie plaats.

Wanneer u wederom binnen twee jaar tussen de 31 en 49 km/u te hard rijdt, dan wordt de zaak in beginsel niet meer met enkel een boete afgedaan. U dient dan voor te komen voor de strafrechter. Er geldt dan op grond van de Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen naast een boete ook nog een rijontzegging van twee maanden.

Meer dan 50 km/u te hard rijden

Wanneer u meer dan 50 km/u te hard heeft gereden dient u voor de strafrechter te verschijnen. Aan u kan dan een geldboete en daarnaast een rijontzegging worden opgelegd. Op het moment dat u staande bent gehouden, wordt ook meteen uw rijbewijs ingenomen. De hoogte van de boete bij te hard rijden van meer dan 50 km/u wordt door de officier van justitie bepaalt.

Hoe hoog deze boete precies zal zijn, is onder andere afhankelijk van:

  • De gereden snelheid
  • Te hard gereden binnen of buiten de bebouwde kom?
  • Was er sprake van wegwerkzaamheden ter plaatse?
  • Recidive (bent u de afgelopen 2 jaar eerder veroordeeld voor een dergelijke overtreding?)
  • Soort verkeersbord ter plaatse

Meer dan 50 km/u te hard binnen de bebouwde kom

  Overschrijding max snelheid met (km/u)   Binnen bebouwde kom   Wegwerkzaamheden
50 – 54 km/u €800 €980
55 – 59 km/u €960 €1.150
60 – 64 km/u €1.050 €1.300
65 – 69 km/u €1.200 €1.400
70 – 74 km/u €1.350 €1.500
75 – 79 km/u €1.450 €1.750
80 – 84 km/u €1.650 €1.950
85 – 89 km/u €1.850 €2.200
90 – 94 km/u €2.100 €2.400
95 – 99 km/u €2.350 €2.800
Meer dan 100 km/u  + €200 per 5 km/u + €200 per 5 km/u

Meer dan 50 km/u te hard buiten de bebouwde kom

  Overschrijding max snelheid met (km/u)   Buiten bebouwde kom   Wegwerkzaamheden
50 – 54 km/u €770 €890
55 – 59 km/u €880 €1.000
60 – 64 km/u €1.000 €1.200
65 – 69 km/u €1.150 €1.350
70 – 74 km/u €1.250 €1.450
75 – 79 km/u €1.400 €1.650
80 – 84 km/u €1.500 €1.850
85 – 89 km/u €1.700 €2.100
90 – 94 km/u €1.850 €2.300
95 – 99 km/u €2.150 €2.500
Meer dan 100 km/u  + €200 per 5 km/u + €200 per 5 km/u

Meer dan 50 km/u te hard op snelwegen

  Overschrijding max snelheid met (km/u)   Snelwegen   Wegwerkzaamheden
50 – 54 km/u €700 €810
55 – 59 km/u €800 €980
60 – 64 km/u €920 €1.100
65 – 69 km/u €1.000 €1.200
70 – 74 km/u €1.150 €1.350
75 – 79 km/u €1.250 €1.450
80 – 84 km/u €1.400 €1.650
85 – 89 km/u €1.500 €1.800
90 – 94 km/u €1.700 €2.000
95 – 99 km/u €2.000 €2.300
Meer dan 100 km/u  + €200 per 5 km/u + €200 per 5 km/u

Ontzegging rijbevoegdheid

Naast een geldboete kan aan u ook een rijontzegging worden opgelegd. Dit is vaak het geval bij snelheidsovertredingen waarbij u meer dan 50 km/u te hard heeft gereden. Wanneer u echter vaker wordt gepakt omdat u te hard heeft gereden, dan kan uw rijbevoegdheid ook al worden ontzegd wanneer u meer dan 30 km/u te hard heeft gereden. De duur van de ontzegging van uw rijbevoegdheid is afhankelijk van een aantal omstandigheden:

  • De precieze hoogte van de snelheidsovertreding
  • Eventuele recidive (+ 2 maanden rijontzegging per eerdere snelheidsovertreding)
  • Of u uw rijbewijs dringend nodig heeft voor werk of andere belangrijke sociale verplichtingen

Indien u uw rijbewijs dringend nodig heeft voor werk of andere belangrijke verplichtingen, dan adviseren wij u om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

    31 – 49 km/u   50 – 69 km/u   70 – 99 km/u   100 km/u of meer
1ste overtreding Alleen boete 2 mnd OBM 4 mnd OBM 6 mnd OBM
2de overtreding 2 mnd OBM 4 mnd OBM 6 mnd OBM 8 mnd OBM
3de overtreding 4 mnd OBM 6 mnd OBM 8 mnd OBM 10 mnd OBM
4de overtreding 6 mnd OBM 8 mnd OBM 10 mnd OBM 12 mnd OBM

OBM = ontzegging van rijbevoegdheid

Invordering rijbewijs

Wanneer de politie uw rijbewijs heeft ingenomen omdat u te hard heeft gereden, dan krijgt u deze meestal niet terug. Uw rijbewijs wordt ingevorderd wanneer u 50 km/u te hard heeft gereden. Binnen de bebouwde kom kan uw rijbewijs al worden ingevorderd wanneer u 30 km/u te hard heeft gereden. De officier van justitie zal in beginsel de inhouding van uw rijbewijs bevelen voor een duur van 2 tot 8 maanden. De precieze duur van de inhouding is afhankelijk van de ernst van de overtreding, de situatie en het gevoerde verweer.

Uw rijbewijs zal na invordering door de politie doorgestuurd worden naar het CVOM. De officier van justitie bij het CVOM dient dan binnen 10 dagen te beslissen wat er met uw rijbewijs gaat gebeuren. De termijn van 10 dagen begint te lopen vanaf het tijdstip van invordering. De officier van justitie kan beslissen tot:

  1. Teruggave van het rijbewijs
  2. Inhouding van het rijbewijs voor een aantal maanden

De officier van justitie kan uw rijbewijs voor een aantal maanden inhouden wanneer u meer dan 50 km/u te hard heeft gereden. Om te kunnen beslissen of er al dan niet wordt overgegaan tot inhouding van het rijbewijs maakt de officier van justitie een afweging. De afweging zal afhankelijk zijn van de precieze snelheid, eventuele recidive, uw persoonlijke omstandigheden, overige omstandigheden van het geval (tijdstip, binnen of buiten de bebouwde kom, aanwezigheid overig verkeer).

Picture of mr. J.H.L. (Joost) Antonides

mr. J.H.L. (Joost) Antonides

Mr. J.H.L. (Joost) Antonides is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit met als specialisatie de Wegenverkeerswet. Joost Antonides heeft zich advocaat direct gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. Joost Antonides staat al jaren bekend als expert op het gebied van de Wegenverkeerswet. De expertise en ervaring kan uitstekend toegepast worden indien het rijbewijs is ingevorderd.
Boete te hard rijden