9.5 van 10 / 113 beoordelingen
Ingevorderd.nl

Rijbewijs ingevorderd drugs

Uw rijbewijs kan strikt genomen niet langs de strafrechtelijke weg worden ingevorderd als u heeft gereden onder invloed van drugs. In de praktijk gebeurt dit echter weleens. Indien u hebt gereden onder invloed van drugs steekt de procedure anders in elkaar.

Inhoudsopgave

Wanneer wordt het rijbewijs ingevorderd wegens rijden onder invloed van drugs?

Allereerst moet worden vastgesteld dat u hebt gereden onder invloed van drugs. Indien er indicaties bestaan dat u onder invloed van drugs heeft gereden, kan de politie een speekseltest afnemen (vanaf 1 juli 2017). Aan de hand van dat resultaat volgt, indien er (mede aan de hand van de afgenomen speekseltest) indicaties bestaan dat u onder invloed van drugs hebt gereden, een bloedonderzoek.

Het afgenomen bloed zal naar het NFI worden verzonden om daar te worden onderzocht. Dat onderzoek zal uitwijzen of er drugs is gebruikt, welke drugs, welke hoeveelheden en of die hoeveelheid de rijvaardigheid heeft beïnvloed.

Het rijbewijs kan in beginsel worden ingevorderd op grond van artikel 164 WVW (strafrechtelijke procedure) of artikel 130 WVW (CBR-procedure = bestuursrechtelijke procedure). Artikel 164 WVW noemt een aantal gevallen op grond waarvan het rijbewijs kan worden ingenomen. Dit kan op basis van:

Het rijden onder invloed van drugs maakt geen deel uit van artikel 164 WVW, waardoor het rijbewijs langs die weg dus strikt genomen niet mag worden ingevorderd.

Zoals gesteld biedt artikel 130 WVW echter wel een mogelijkheid om een rijbewijs ‘in te vorderen’ bij rijden onder invloed van drugs. De politie vordert het rijbewijs op grond van dit artikel eveneens in en zal het doorzenden naar het CBR. De politie zal een melding doen van uw aanhouding en het door de politie geuite vermoeden van de ongeschiktheid om een voertuig te besturen. Het CBR neemt een en ander vervolgens over. Meer informatie over de CBR-procedure vindt u op de pagina rijbewijs ingevorderd CBR.

Grenswaarden rijden onder invloed van drugs

Voor ieder type drugs gelden er grenswaarden. Indien de grenswaarde is bereikt c.q. is overschreden heeft u echter wel strafrechtelijk verwijtbaar gehandeld. U zal dan worden gedagvaard om te verschijnen voor de politierechter. De politierechter kan dan alsnog een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen. Voor bijstand van een gespecialiseerde advocaat na ontvangst van een dagvaarding of uitnodiging voor een OM-zitting.

Onderstaande tabel vat de toegestane grenswaarden samen. Hierbij dient aandacht uit te gaan naar enkelvoudig gebruik en meervoudig gebruik. Meervoudig gebruik (combinatie van drugs of combinatie met alcohol) wordt ook bedreigd met een hogere straf. Daarover later meer.

Drugs Grenswaarde (enkelvoudig gebruik) Grenswaarde (meervoudig gebruik)
Cocaïne 50 microgram per liter bloed (0,05 milligram) 10 microgram per liter bloed (0,01 milligram)
Amfetamine, methamfetamine, MDMA, MDEA en MDA 50 microgram per liter bloed (0,05 milligram) 25 microgram of 50 microgram bij gebruik combinatie amfetamine-achtige stoffen (=0,025 / 0,05 milligram)
Cannabis 3,0 microgram THC per liter bloed (0,003 milligram) 1,0 microgram THC (0,001 milligram)
Heroïne en morfine 20 microgram per liter bloed (0,02 milligram) 10 microgram cocaïne of morfine (0,01 milligram)
GHB 10 milligram GHB per liter bloed 5,0 milligram GHB per liter bloed
In combinatie met alcohol   0,2 milligram ethanol per milliliter bloed

Straffen bij rijden onder invloed van drugs

De straffen voor meervoudig gebruik liggen aanzienlijk hoger dan enkelvoudig gebruik. Dit is gelegen in het feit dat de rijvaardigheid bij meervoudig gebruik sterk nadeliger zal zijn beïnvloed. Onderstaande tabel biedt een overzicht:

  First offender 1x recidive Meervoudige recidive
Er is sprake van enkelvoudig gebruik van drugs of medicijnen + conclusie NFI dat rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig is beïnvloed. € 850,– + 6 maanden onvoorwaardelijke rij-ontzegging € 950,– + 8 maanden onvoorwaardelijke rij-ontzegging € 950,– + 8 maanden onvoorwaardelijke rij-ontzegging
Er is sprake van meervoudig gebruik van drugs of medicijnen + conclusie NFI dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig is beïnvloed. 60 uur taakstraf + 12 maanden onvoorwaardelijke rij-ontzegging 70 uur taakstraf + 15 maanden onvoorwaardelijke rij-ontzegging 70 uur taakstraf + 15 maanden onvoorwaardelijke rij-ontzegging
Weigering bloedonderzoek (artikel 163 WVW) € 1.000,– + 9 maanden onvoorwaardelijke rij-ontzegging € 1.100,– + 10 maanden onvoorwaardelijke rij-ontzegging € 1.100,– + 10 maanden onvoorwaardelijke rij-ontzegging

Meer informatie over straffen vindt u op de pagina straffen rijden onder invloed drugs

Strafrecht en bestuursrecht

Er is sprake van twee afzonderlijke procedures. U zult, indien uit het bloedonderzoek blijkt dat u onder invloed van drugs heeft gereden, een uitnodiging voor een OM-zitting ontvangen. Ook kunt u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de politierechter. De politierechter kan u dan, indien u wordt veroordeeld, alsnog een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.

De bestuursrechtelijke procedure bestaat uit de CBR-procedure. Daartegen kunt u ageren middels een bezwaarschrift. Ageren is gerechtelijke stappen ondernemen. U richt uw verweren hier tegen de schorsing van de geldigheid van uw rijbewijs. Later volgt eventueel beroep en hoger beroep.

Klaagschrift rijbewijs

Indien uw rijbewijs is doorgezonden naar het CBR en uw strafzaak nog niet behandeld is, is het indienen van een klaagschrift spoedig na de doorzending onverstandig. U kunt dan weliswaar succes boeken langs de strafrechtelijke procedure, maar dit betekent niet dat de geldigheid van uw rijbewijs niet langer geschorst zal zijn door het CBR. U krijgt het rijbewijs dus feitelijk niet terug.

Indien de CBR-procedure echter tegen het einde aan loopt kan dit wel verstandig zijn. Hierbij is bijvoorbeeld uw belang aangaande het kunnen beschikken over een rijbewijs van groot belang. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Het is echter wel verstandig een gespecialiseerde advocaat in te schakelen na ontvangst van een uitnodiging voor een OM-zitting of na ontvangst van een dagvaarding om te verschijnen voor de politierechter.

Picture of mr. J.H.L. (Joost) Antonides

mr. J.H.L. (Joost) Antonides

Mr. J.H.L. (Joost) Antonides is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit met als specialisatie de Wegenverkeerswet. Joost Antonides heeft zich advocaat direct gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. Joost Antonides staat al jaren bekend als expert op het gebied van de Wegenverkeerswet. De expertise en ervaring kan uitstekend toegepast worden indien het rijbewijs is ingevorderd.