5/5
9.1 van 10 / 201 beoordelingen

Dagvaarding

Het Openbaar Ministerie heeft de mogelijkheid u te dagvaarden. Dit houdt in dat er een verdenking jegens u is gerezen en dat u dient te verschijnen voor de rechter. Dit kan – ook in verkeerszaken – de kantonrechter of de politierechter zijn. De kantonrechter behandelt enkel overtredingen. Dit zijn minder ernstige feiten. Wordt u verdacht van een misdrijf? Dan zal u moeten verschijnen voor de politierechter.

In het kader van de Wegenverkeerswet kunt u een dagvaarding ontvangen voor bijvoorbeeld:
Rijden onder invloed
Snelheidsovertreding
– Veroorzaken van gevaar/hinder
– Verlaten plaats ongeval
– Rijden tijdens ongeldig verklaard rijbewijs
– Rijden tijdens rijontzegging

Wat voor straffen kunnen er worden opgelegd door een rechter?

De straffen die door de rechter kunnen worden opgelegd in het kader van verkeerszaken verschillen aanzienlijk. Voor straffen voor rijden onder invloed of snelheidsovertredingen verwijzen wij u door naar de betreffende pagina’s over die onderwerpen op onze site.

In beginsel heeft de rechter een breed scala aan mogelijkheden om aan u een straf op te leggen. Dit kan betekenen:

  • Geldboete
  • Taakstraf
  • Hechtenis (kantonrechter bij overtredingen)
  • Gevangenisstraf (politierechter c.q. meervoudige kamer bij misdrijven)

Ook kan de rechter, in het kader van de Wegenverkeerswet, een maatregel opleggen. Een voorbeeld van een dergelijke maatregel is de ontzegging van de rijbevoegdheid. Het is dan gedurende de looptijd van deze maatregel verboden om een voertuig te besturen. Indien u dat toch doet en u wordt aangehouden, is dat een misdrijf waarop forse straffen staan.

Gevolgen van een veroordeling

Een veroordeling kan vervelende gevolgen hebben. Indien u wordt veroordeeld wordt daarvan een aantekening gemaakt in uw justitiële documentatie. Dit wordt in de volksmond ‘het strafblad’ genoemd. Dit kan onder omstandigheden in de toekomst mogelijk vervelende gevolgen hebben voor uw Verklaring Omtrent Gedrag.

Bijstand van een strafrechtadvocaat

Het is altijd raadzaam een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Een dergelijke gespecialiseerde advocaat verschaft deskundige rechtsbijstand. Dit is noodzakelijk in een strafrechtelijke procedure waarbij de belangen vaak groot zijn. Juist omdat juridisch bij elk strafbare feit steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

U kunt uw zaak aanmelden via ons aanmeldingsformulier. Wij zullen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur met u in contact treden omtrent het verdere verloop van uw aanmelding.

Kosten

Meer informatie over de kosten kunt u vinden op de pagina kosten.

hulp bij dagvaarding