9.5 van 10 / 113 beoordelingen
Ingevorderd.nl

Rijbewijs ingevorderd ongeval

Uw rijbewijs kan worden ingevorderd na een ongeval. Van belang is de ernst van het ongeval en de mate van schuld die u is aan te rekenen. Op basis van artikel 164 WVW kan een rijbewijs worden ingevorderd. Bij het invorderen van een rijbewijs na een ongeval zoekt men aansluiting bij het veroorzaken van ernstig gevaar voor de verkeersveiligheid.

Inhoudsopgave

Rijbewijs ingevorderd door gevaarlijk rijgedrag – Wanneer kan dit?

Het geldende criterium is in dit kader dat de verkeersveiligheid ‘ernstig in gevaar is gebracht’. Daarvan is niet zomaar sprake. Dit is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Die omstandigheden leiden tot een oordeel of er in uw specifieke geval sprake is van veroorzaakt ernstig gevaar voor de verkeersveiligheid.

Let op: Het enkele plaatsvinden van een ongeval houdt niet in dat daarmee is komen vast te staan dat er sprake is van ernstig gevaarzettend gedrag. Dat is steeds afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Uw rijbewijs is ingevorderd. Wat nu?

De officier van justitie zal binnen 10 dagen, te rekenen vanaf het tijdstip van invordering, beslissen wat er met uw rijbewijs zal gebeuren. Ook hier toetst de officier van justitie aan verschillende documenten. Hierbij dient u te denken aan een proces-verbaal van de politie of mogelijke getuigenverklaringen.

In het kader van deze beoordeling is artikel 164 lid 6 WVW ook relevant. Er zijn drie scenario’s mogelijk:

  • Teruggave rijbewijs
  • Rijbewijs blijft ingehouden
  • Rijbewijs wordt doorgestuurd naar het CBR

Onderstaande biedt in dit kader wellicht meer duidelijkheid:

ScenarioGevolg
Teruggave rijbewijsHet rijbewijs wordt (voorlopig) aan u teruggegeven. Dit houdt echter niet in alle gevallen in dat dit het einde van uw zaak is. Dit is slechts een voorlopige teruggave. Er loopt in veel gevallen nog een strafzaak. Hierbij dient u te denken aan een uitnodiging voor een OM-zitting of een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Let op: Op een dergelijke zitting kan worden besloten dat uw rijbewijs alsnog wordt ingenomen omdat er een rijontzegging wordt opgelegd.
Rijbewijs blijft ingehoudenDe officier van justitie mag uw rijbewijs voor de duur van maximaal 6 maanden inhouden. Als er na 6 maanden nog geen OM-zitting of zitting bij een rechter heeft plaatsgevonden dient de officier van justitie uw rijbewijs dan terug te geven.
Rijbewijs wordt doorgestuurd naar het CBRHet CBR moet een vordering tot overgifte van het rijbewijs hebben ingediend in dit geval. Dit kan het geval zijn bij rijden onder invloed van drugs of rijden onder invloed van alcohol. Dit kan tevens het geval zijn bij het ernstig in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ook indien u binnen een jaar drie maal een aanrijding heeft veroorzaakt kan het CBR hierom verzoeken. Ook is dit mogelijk bij spookrijden of een poging tot zelfdoding. Zie voor meer informatie artikel 5 Regeling Maatregelen Rijvaardigheid en Geschiktheid 2011.

Klaagschrift rijbewijs

Het indienen van een klaagschrift nadat uw rijbewijs is ingevorderd na gevaarlijk rijgedrag is absoluut raadzaam. U kunt zich hierbij het best laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. De kans op succes is natuurlijk afhankelijk van verschillende omstandigheden. Zo zijn de omstandigheden van het geval in het kader van de gedraging van belang voor uw kansen op een succesvolle procedure. Meer informatie kunt u vinden op de pagina klaagschrift rijbewijs.

Picture of mr. J.H.L. (Joost) Antonides

mr. J.H.L. (Joost) Antonides

Mr. J.H.L. (Joost) Antonides is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit met als specialisatie de Wegenverkeerswet. Joost Antonides heeft zich advocaat direct gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. Joost Antonides staat al jaren bekend als expert op het gebied van de Wegenverkeerswet. De expertise en ervaring kan uitstekend toegepast worden indien het rijbewijs is ingevorderd.