9.5 van 10 / 113 beoordelingen
Ingevorderd.nl

Rijbewijs ingevorderd en een strafblad?

De officiële term voor ‘strafblad’ is ‘justitiële documentatie’. Het woord ‘strafblad’ wordt vooral in de volksmond nog vaak gebruikt. Voor uw gemak hanteren wij ook het woord ‘strafblad’.

Een strafblad is eigenlijk een overzicht waarop strafbare feiten staan geregistreerd. Het is wel belangrijk om op te merken dat niet alle strafbare feiten hierop worden vermeld. Er is natuurlijk een verschil tussen een misdrijf en een overtreding. Misdrijven worden vanzelfsprekend op uw strafblad vermeld. Bij overtredingen hangt dit af van het type overtreding.

Inhoudsopgave

Rijbewijs ingevorderd; strafblad?

Het feit dat uw rijbewijs is ingevorderd staat niet per se zelf op uw strafblad. Vaak is er een verdenking van de politie waardoor uw rijbewijs kan worden ingevorderd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan forse snelheidsovertredingen (vanaf 50 km per uur te hard) en rijden onder invloed van alcohol.

Op uw strafblad staat dan wél een registratie. Echter is dit afhankelijk van de fase waarin uw zaak zich bevindt. Is de zaak afgedaan? Dan staat de zaak op uw strafblad vermeld onder het kopje ‘afgedane misdrijven’. Is de zaak nog niet afgedaan? Dan staat de zaak ook op uw strafblad vermeld maar dan onder het kopje ‘openstaande misdrijven’. Een zaak is pas afgedaan als deze ten einde is. In juridische zin noemen we dat ‘onherroepelijk’.

Bent u bijvoorbeeld door de rechter veroordeeld of heeft u een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie geaccepteerd? Dan staat dit geregistreerd op uw strafblad onder het kopje ‘afgedane misdrijven’.

Let op: het aanvaarden van een strafbeschikking wordt gelijkgesteld met een veroordeling door de rechter. U heeft uw schuld dan erkend. Bent u het niet eens met een strafbeschikking? Betaal dan niet en ga binnen 14 dagen in verzet.

Rijbewijs ingevorderd vanwege snelheidsovertreding; strafblad?

Van belang is hoe snel u heeft gereden. Heeft u tot en met 30 km per uur te hard gereden? Dan valt deze snelheidsoverschrijding binnen de Wet Mulder. Dit betekent dat de snelheidsoverschrijding niet zal worden geregistreerd op uw strafblad.

Een snelheidsoverschrijding van méér dan 30 km per uur wordt wél geregistreerd op uw strafblad. Dit soort snelheidsoverschrijdingen worden voor een termijn van 10 jaar geregistreerd op uw strafblad.

Deze registratie is met name van belang voor het bepalen van een eventuele herhaling van dit strafbare feit (in juridische zin: recidive). De recidiveregeling houdt in dat u bij een tweede snelheidsoverschrijding van 50 km per uur te hard een hogere geldboete en mogelijk langere duur van een ontzegging van de rijbevoegdheid (u mag geen voertuig besturen) krijgt.

Rijbewijs ingevorderd vanwege rijden onder invloed van alcohol; strafblad?

Het enkele invorderen van uw rijbewijs vanwege een verdenking wegens rijden onder invloed van alcohol leidt er nog niet toe dat u een daadwerkelijk strafblad heeft. Het staat echter wel geregistreerd onder het kopje ‘openstaande misdrijven’. Pas als u onherroepelijk bent veroordeeld door de rechter of een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie heeft geaccepteerd heeft u officieel een strafblad. Dan staat dit strafbare feit namelijk vermeld op uw strafblad onder het kopje ‘afgedane misdrijven’.

Let op: Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor het verkrijgen van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Kan ik mijn strafblad inzien?

Ja, dat is mogelijk. Vanzelfsprekend krijgt uw advocaat een afschrift van uw strafblad. U kunt dus contact opnemen met uw advocaat.

Heeft u geen advocaat en wenst u uw strafblad in te zien? Dat is ook mogelijk. Het blijft dan echter bij inzage. U krijgt dan geen exemplaar. Om uw strafblad in te zien, moet u een verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst. U krijgt dan een uitnodiging om uw strafblad in te zien bij de rechtbank in het gebied waar u woont. Let op: U kunt alleen uw eigen strafblad inzien. Het is niet mogelijk om op te zoeken of iemand anders een strafblad heeft.

Bijstand van een advocaat

Het is altijd raadzaam een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Een dergelijke gespecialiseerde advocaat verschaft deskundige rechtsbijstand. Dit is noodzakelijk in een strafrechtelijke procedure waarbij de belangen vaak groot zijn. Juist omdat juridisch bij elk strafbare feit steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

Picture of mr. J.H.L. (Joost) Antonides

mr. J.H.L. (Joost) Antonides

Mr. J.H.L. (Joost) Antonides is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit met als specialisatie de Wegenverkeerswet. Joost Antonides heeft zich advocaat direct gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. Joost Antonides staat al jaren bekend als expert op het gebied van de Wegenverkeerswet. De expertise en ervaring kan uitstekend toegepast worden indien het rijbewijs is ingevorderd.
Rijbewijs ingevorderd en een strafblad?