5/5
9.1 van 10 / 201 beoordelingen

Alcohol en de blaastest

De politie kan op verschillende manieren onderzoeken of bestuurders onder invloed van alcohol zijn. De blaastest is een van de meest gebruikte manieren. Het blaasapparaat geeft een letter als uitkomst. De verschillende uitkomsten kunnen verschillende gevolgen hebben.

Inhoudsopgave

Wanneer wordt een blaastest afgenomen?

De politie kan om verschillende redenen een blaastest afnemen. Daar is in principe geen verdenking voor nodig. De politie is namelijk bevoegd om preventief een alcoholcontrole uit te voeren. Dat gebeurt vaak in de vorm van een controle waarbij de politie op een vaste plek bestuurders van de weg haalt en onderwerpt aan een blaastest.

Verder mag de politie een blaastest afnemen bij bestuurders die betrokken zijn bij een verkeersongeval. Dat behoort tot de standaardprocedure. Tot slot is de politie uiteraard bevoegd een blaastest af te nemen indien ze een bestuurder verdenken van rijden onder invloed van alcohol.

Hoe werkt een blaastest?

Allereest zal de politie de bestuurder een signaal geven om te stoppen. Vervolgens zal de bestuurder geïnformeerd worden over het feit dat een blaastest afgenomen zal worden. De bestuurder is wettelijk verplicht om mee te werken.

De agent pakt vervolgens het blaasapparaat (meestal van het merk Honac of Dräger). Op het blaasapparaat zal vervolgens een plastic buisje worden gemonteerd. De bestuurder moet blazen totdat het apparaat piept. Daarna zal het apparaat aangeven wat de uitkomst is.

De mogelijke uitkomsten

Op het blaasapparaat zal een letter verschijnen. Die uitkomst geldt als voorlopige indicatie. Dat wil zeggen dat de blaastest op straat niet kan gelden als wettig bewijsmiddel. De blaastest moet gezien worden als een middel om bestuurders te selecteren die onder invloed van alcohol rijden. In het schema hieronder staat uitgelegd wat de verschillende letters betekenen[1] en welk alcoholpromillage daarbij hoort[2]:

LetterBetekenisUitlegPromillage
PPass/primaDe bestuurder heeft niet (te veel) gedronken en mag zijn weg vervolgen.Beginnend bestuurders: max. 0,21‰ Niet-beginnend bestuurders: max. 0,50‰
A/PAlert / PassIndien de er sprake is van een beginnend bestuurder Alert. Niet-beginnende bestuurders mogen doorrijden.Beginnend bestuurders: 0,22‰ tot 1,30‰
AAlertAlert voor alle bestuurdersNiet-beginnend bestuurders: 0,51‰ tot 1,30‰
FFailFail voor alle bestuurdersHoger dan 1,30‰

Voorlopige betekenis 

Het promillage op basis waarvan een straf bepaald zal worden, komt niet voort uit een blaastest.  Als de uitkomst van de blaastest een “A” of “F” is, dan moet de bestuurder een uitgebreide ademanalyse ondergaan. Het promillage dat daaruit komt, is bepalend voor de straf. De blaastest op straat selecteert dus bestuurders die onderworpen moeten worden aan een ademanalyse.

Mogelijke straffen

Als uit zowel de blaastest als de ademanalyse blijkt dat een bestuurder te veel gedronken heeft, zal dat gevolgen hebben voor de bestuurder. Uiteraard mag een bestuurder die te veel gedronken heeft zijn weg niet zelfstandig vervolgen. Verder zijn er drie mogelijke straffen: een geldboete, invordering van het rijbewijs (voorwaardelijk of onvoorwaardelijk), een taakstraf. In de ergste gevallen kunnen deze drie straffen gecombineerd worden. De straffen kunnen opgelegd worden door het Openbaar Ministerie (politie) of de rechter.


[1] https://www.infopolitie.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=731:alcohol-in-het-verkeer&catid=143:alcohol-in-het-verkeer&Itemid=83

[2] https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Orientatiepunten-en-afspraken-LOVS.pdf

Alcohol en de blaastest