9.5 van 10 / 113 beoordelingen
Ingevorderd.nl

Snelheidscontrole met lasergun

Een lasergun is een instrument dat door de politie wordt gebruikt om de snelheid van voertuigen te meten. De lasergun zendt korte flitsen uit die vervolgens worden weerkaatst door de snelheid van het licht van een voertuig. Doordat de snelheid van het licht zeer nauwkeurig kan worden berekend, laat de lasergun hiermee zien hoe hard een voertuig rijdt. Een lasergun kan van een veel grotere afstand meten dan bijvoorbeeld een radarcontrole. Daarom is een lasergun ook zeer geschikt voor de politie. De minimale meetafstand bedraagt 15 meter. De maximale meetafstand is afhankelijk van het type lasergun. Zo kan de politie gebruikmaken van een lasergun die tot een afstand van 1000 meter meet. Sommige mogen maar tot 400 meter of 900 meter gebruikt worden.

Inhoudsopgave

Aanhouding

Een lasergun registreert geen informatie over de bestuurder en/of het voertuig. Met informatie wordt bedoeld dat er geen fotografische- of videoregistratie wordt genoteerd, waaronder bijvoorbeeld het kenteken. Daarom gaat de politie meestal over tot staandehouding. Dat wil zeggen dat de bestuurder aan de kant wordt gezet en hem dan een boete wordt uitgedeeld. Staandehouding is verplicht, tenzij de situatie geen gelegenheid hiervoor gaf (geen reële mogelijkheid), bijvoorbeeld omdat er anders een gevaarlijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Wanneer een politieagent beslist om niet over te gaan op staandehouding, dan kan een boete worden opgelegd op het kenteken. Ook mag er een boete op het kenteken worden gelegd als een bestuurder een stopteken negeert of bij staandehouding wegrijdt. Als de politie een boete oplegt op het kenteken, dan moet hij dit in het proces-verbaal opnemen en verklaren waarom hij dit heeft gedaan en niet is overgegaan op staandehouding. Ook wordt er in proces-verbaal de maximumsnelheid, de gemeten snelheid en de gecorrigeerde/werkelijke snelheid vermeld.

Wat kan je doen tegen een boete?

Een snelheidsovertreding dat vastgesteld wordt door een lasergun, is niet altijd volledig te vertrouwen. Doordat het instrument meet op basis van reflectie van het licht, kan het voorkomen dat deze laserstraal verstoord raakt. Dit kan bijvoorbeeld door verkeersborden. Ook kan een lasergun door de hoge snelheid van de rijdende voertuigen, het verkeerde voertuig meten. Daarom is het van belang om bij een boete altijd na te gaan of de feiten juist zijn.

Een lichte snelheidsovertreding wordt administratiefrechtelijk afgehandeld. Dit wordt een Mulderbeschikking genoemd. De kentekenhouder ontvangt dan een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) waarin de overtreding staat vermeld. Een Mulderbeschikking herken je aan de letter ‘M’ (van Mulder) in de rechterbovenhoek van de brief. De bestuurder dient de boete door middel van een acceptgirokaart te betalen. Daarmee is de zaak afgehandeld. Een overtreding die onder de wet Mulder valt, wordt niet geregistreerd. Dat wil zeggen dat je geen strafblad hiervoor krijgt. Wanneer je het er niet mee eens bent en je wil deze boete aanvechten, dan kan dit digitaal op de website van het CJIB of door middel van een brief aan de officier van justitie.

Voor zwaardere snelheidsovertredingen reikt de officier van justitie een strafbeschikking uit. Dit herken je aan de letter ‘O’ die rechtsboven in de brief staat. Deze strafbeschikking wordt wel geregistreerd en dat wil zeggen dat je hier dus wel een strafblad voor krijgt. Tegen een strafbeschikking kan je bezwaar indienen door in verzet te gaan bij het Openbaar Ministerie.

Picture of mr. J.H.L. (Joost) Antonides

mr. J.H.L. (Joost) Antonides

Mr. J.H.L. (Joost) Antonides is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit met als specialisatie de Wegenverkeerswet. Joost Antonides heeft zich advocaat direct gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. Joost Antonides staat al jaren bekend als expert op het gebied van de Wegenverkeerswet. De expertise en ervaring kan uitstekend toegepast worden indien het rijbewijs is ingevorderd.
Snelheidscontrole met lasergun