9.5 van 10 / 113 beoordelingen
Ingevorderd.nl

Alcohol in het verkeer en een EMA opgelegd krijgen

Als de politie u betrapt op rijden onder invloed van alcohol heeft dat nadelige gevolgen voor u. De precieze gevolgen zijn uiteenlopend. Via de strafrechtelijke weg kan de officier van justitie of de rechter een straf opleggen die afhangt van de overschrijding. Die straf zal meestal bestaan uit een geldboete en/of een ontzegging van de rijbevoegdheid voor een bepaalde duur. Daarnaast kan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) u ook een maatregel opleggen. In geval van rijden onder invloed van alcohol is de Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) de meest voor de hand liggende maatregel. In deze tekst zal nader ingegaan worden op de inhoud en gevolgen van de EMA-cursus.

Inhoudsopgave

De EMA; cursus over alcohol en verkeer

De Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer is een verplichte cursus van het CBR. De cursus komt voor eigen rekening en dient daarnaast positief volbracht te worden. Als u niet meewerkt, zal uw rijbewijs ongeldig verklaard worden. De EMA-cursus heeft als doel dat bestuurders niet meer gaan rijden onder invloed van alcohol met als gevolg dat u een veiligere automobilist voor zowel uzelf, als uw medeweggebruikers zult zijn. Tijdens de cursus wordt informatie verstrekt over de invloed van alcohol op het menselijk lichaam en de gevaren van alcohol in het verkeer. De gemiddelde cursusgroep bestaat uit 8 tot 12 personen. Er is ruimte om ervaringen met medecursisten uit te wisselen. Het programma bestaat uit drie cursusdagen: één volledige cursusdag van 9 uur tot half 5 en twee cursusdagen van 4 uur. Verder zal er ook een thuisopdracht meegegeven worden. De bijeenkomsten zullen verspreid worden over zeven weken en plaatsvinden op een CBR-examenlocatie naar keuze te weten:

 • Amsterdam
 • Assen
 • Eindhoven
 • Rotterdam
 • Utrecht
 • Zwolle

Uiteindelijk wordt het traject afgesloten met een persoonlijk gesprek van ongeveer één uur. De kosten voor de EMA-cursus bedragen op dit moment €1.075,- en komen zoals gezegd voor eigen rekening. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de EMA een maatregel van het CBR is. Deze kan dus in combinatie met een straf van de officier van justitie of de rechter opgelegd worden.

Wie komen er in aanmerking voor de EMA?

Allereerst moet er een onderscheid gemaakt worden tussen beginnend bestuurders en niet-beginnend bestuurders. De eerstgenoemde categorie bestuurders komt namelijk eerder in aanmerking voor een zwaardere straf. Wanneer ben je beginnend bestuurder en wanneer niet? In principe bent u vijf jaar beginnend bestuurder vanaf het moment waarop het rijbewijs gehaald is. Er is één uitzondering: degene die zijn of haar rijbewijs gehaald heeft op 16 jarige leeftijd is zeven jaar beginnend bestuurder.

Personen die voor de EMA-cursus in aanmerking komen, zijn logischerwijs bestuurders die door de politie aangehouden zijn terwijl ze onder invloed van alcohol reden. Er zijn verschillende categorieën:

 • Iedere bestuurder die niet wilde meewerken aan een ademanalyse of bloedonderzoek van de politie.
 • Iedere bestuurder waarbij een alcoholpromillage tussen de 1 en 1,8 geconstateerd is.
 • Iedere bestuurder die de afgelopen vijf jaar twee keer aangehouden is voor rijden onder invloed van alcohol. Waarbij het alcoholpromillage tenminste één keer hoger dan 0,5 was.

Voor beginnend bestuurders geldt een lagere maatstaf namelijk:

 • Beginnend bestuurders waarbij een alcoholpromillage tussen de 0,8 en 1,3 geconstateerd is.
 • Beginnend bestuurders die de afgelopen vijf jaar twee keer aangehouden zijn voor rijden onder invloed van alcohol. Waarbij het alcoholpromillage tenminste één keer hoger dan 0,2 was.

Op bestuurders die herhaaldelijk in de fout gaan, is de recidiveregeling van toepassing. Gevolg daarvan is dat de straffen zwaarder worden. Daarnaast kan het rijbewijs ongeldig verklaard worden met als gevolg dat u uw rijbewijs niet terugkrijgt en het weer opnieuw zult moeten halen.

Bezwaar maken tegen het CBR-besluit

Het opleggen van de EMA-cursus is een maatregel van het CBR waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Bezwaar tegen dat besluit moet bij het CBR ingediend worden. gedurende de periode waarin het bezwaarschrift in behandeling is, verandert er niets aan het besluit. Uiteindelijk zal het CBR een beslissing op uw bezwaar nemen. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Gegrondverklaring: u wordt (deels) in het gelijk gesteld. Het CBR zal zijn beslissing aanpassen of intrekken.
 • Ongegrondverklaring: u wordt in het ongelijk gesteld. Het CBR-besluit blijft staan.
 • Niet-ontvankelijk: uw bezwaar wordt niet inhoudelijk beoordeeld, omdat u niet voldaan heeft aan de wettelijke vereisten.

Tot slot is er nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechter. Die mogelijkheid staat open als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. In het beroepschrift zal uitgelegd moeten worden waarom u het niet eens bent met het CBR. De rechter zal dan een beslissing nemen die overeenkomt met de bovenstaande drie mogelijkheden.

Rijbewijs ingevorderd? Schakel een gespecialiseerd strafrechtadvocaat in!

Picture of mr. J.H.L. (Joost) Antonides

mr. J.H.L. (Joost) Antonides

Mr. J.H.L. (Joost) Antonides is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit met als specialisatie de Wegenverkeerswet. Joost Antonides heeft zich advocaat direct gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. Joost Antonides staat al jaren bekend als expert op het gebied van de Wegenverkeerswet. De expertise en ervaring kan uitstekend toegepast worden indien het rijbewijs is ingevorderd.
Alcohol in het verkeer en een EMA opgelegd krijgen