9.5 van 10 / 113 beoordelingen
Ingevorderd.nl
Snel uw rijbewijs terug?

Gratis advies: 0850043191

Eenvoudig en snel uw rijbewijs terug via de strafrechtadvocaten van ingevorderd.nl

Vul uw gegevens in en u wordt snel teruggebeld door een gespecialiseerde advocaat voor een gratis adviesgesprek.

NVSA Ingevorderd rijbewijs
Ingevorderd rijbewijs High trust partner
Rijbewijs ingevorderd Nederlandse orde van advocaten

Rijbewijs ingevorderd? Hoe krijg ik mijn rijbewijs terug

De politie kan uw rijbewijs invorderen als u de veiligheid van op de weg ernstig in gevaar heeft gebracht. Voorbeelden zijn rijden onder invloed of te hard rijden. Het rijbewijs kan ook om andere redenen worden afgepakt door de politie.

Wanneer wordt mijn rijbewijs ingevorderd?

  • rijden onder invloed met een alcoholgehalte van 1,3 promille (570 ugl) of meer. Bij een beginnend bestuurder kan dat bij rijden onder invloed van 0,8 promille (350 ugl) of meer.
  • te hard rijden met 50 kilometer per uur of meer met een auto. Bij een bromfiets geldt dit bij een snelheidsoverschrijding van 30 kilometer per uur of meer.
  • weigeren mee te werken aan een onderzoek (zoals weigering ademonderzoek of weigering bloedonderzoek).
  • gevaarlijk rijgedrag.
  • een vermoeden van de politie dat u niet langer beschikt over de vereiste rijvaardigheid. Dit geldt ook voor een vermoeden over de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van een bestuurder waardoor het rijgedrag beïnvloed wordt. Het rijbewijs wordt dan door de politie naar het CBR gestuurd.

Hulp na ingevorderd rijbewijs door een advocaat

Procedure eenvoudig uitgelegd in 4 stappen zodra een rijbewijs ingevorderd is.

1. Rijbewijs van politie naar justitie

Het rijbewijs kan door de politie worden ingenomen bij een snelheidsovertreding of rijden onder invloed. Het ingevorderde rijbewijs wordt – binnen 3 dagen – door de politie naar de officier van justitie gestuurd. De officier van justitie moet binnen 10 dagen beslissen over de inhouding van het rijbewijs. De officier van justitie beslist de inhoudingstermijn van het rijbewijs.

Moet ik dan 10 dagen wachten op de beslissing? Nee, wij adviseren om direct een verzoek teruggave rijbewijs te doen.

2. Verzoek teruggave rijbewijs - Rechter beslist

Brief aan officier van justitie

Als u het niet eens bent met de invordering van het rijbewijs, dan kunt u een brief sturen naar de officier van justitie om te vragen het terug te geven. In het schriftelijke verzoek moet u aangeven waarom u het rijbewijs terug wilt hebben. Het is belangrijk om uw persoonlijke omstandigheden door te geven zoals werk of uw medische situatie. Probeer de argumenten zo goed mogelijk te onderbouwen.

Klaagschrift indienen bij de rechtbank

Het klaagschrift is een schriftelijk verzoek aan de rechter om het rijbewijs eerder terug te geven. Een klaagschrift indienen kunt u direct nadat uw rijbewijs ingevorderd is. U hoeft niet te wachten tot u bericht heeft van de officier van justitie. In het klaagschrift geeft u redenen waarom u het rijbewijs eerder terug moet krijgen. Het is belangrijk om deze redenen te onderbouwen met stukken. De rechter kan dan duidelijk uw belangen zien en op basis daarvan een beslissing nemen.

3. Behandeling klaagschrift indienen bij de rechter

Als er een klaagschrift is ingediend, dan wordt u opgeroepen om op de zitting te verschijnen. Normaal gesproken wordt het klaagschrift binnen twee weken gepland op een zitting. De rechter zal tijdens de zitting het klaagschrift bespreken en aanvullende vragen stellen op basis van het dossier en uw situatie. De officier van justitie zal aangeven waarom het rijbewijs niet teruggegeven mag worden. Samen met uw rijbewijs advocaat gaat u de rechter overtuigen om het rijbewijs eerder terug te geven. Het rijbewijs wordt voorlopig teruggegeven in afwachting van de strafzaak.

Moet ik naar de zitting toe?

Wij adviseren om naar de zitting toe te gaan om samen met u advocaat aan te geven waarom u het rijbewijs terug wilt hebben.

4. De strafzaak - Rijbewijs Kwijt

Als uw rijbewijs kwijt bent, dan heeft u een strafbaar feit begaan. De officier van justitie zal daarom ook tot vervolging overgaan. Normaal gesproken wordt een zitting binnen 6 maanden gepland. In het geval van een snelheidsovertreding krijgt u normaal gesproken een oproeping voor een OM-zitting. Dit is een (telefonische) hoorzitting met de officier van justitie. De officier van justitie zal u een strafvoorstel doen die u kunt accepteren. In het geval van rijden onder invloed krijgt u normaal gesproken een dagvaarding voor de politierechter. De rechter beslist over de straf. Bij zowel de OM-zitting als de zitting bij de politierechter kan een rijontzegging worden opgelegd.

Moet ik een advocaat nemen als mijn rijbewijs is ingevorderd?

Nee, maar dat is wel ons advies. Er staan vaak forse geldboetes en rijontzeggingen op de strafbare feiten. De advocaat kan u adviseren en helpen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Beoordelingen:
Hoogste onafhankelijke klantenbeoordeling
in de branche

Dat kan bij rijden onder invloed met een alcoholgehalte vanaf 1,3 promille (570 ugl). Voor een beginnend bestuurder geldt een hoeveelheid alcohol in het bloed vanaf 0,8 promille (350 ugl). U bent strafbaar bij een promillage van 0,5 (220 ulg) en bij beginnend bestuurder vanaf 0.2 promille (88 ugl).

Bij een snelheid van 50 kilometer per uur te hard of meer als het gaat om een bestuurder van een voertuig. Het gaat om een snelheidsoverschrijding boven de maximum toegestane snelheid. Bij een bromfiets geldt dat bij een snelheid van 30 kilometer per uur of meer.

Bij een vermoeden van het ontbreken van de juiste rijvaardigheid. Dit kan ook als er twijfel bestaat over de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van een bestuurder waardoor het rijgedrag beïnvloed kan worden.

De politie mag het alleen invorderen om op te sturen naar het CBR. Het Openbaar Ministerie kan niet beslissen tot inhouding rijbewijs in het geval van drugs. Het CBR zal vervolgens besluiten tot een onderzoek om te kijken of er sprake is van drugsmisbruik.

Als er gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt. Het kan ook bij het hinderen van verkeer op de weg of als er verkeer gehinderd kan worden. Er dient sprake te zijn van gevaarlijk rijgedrag door de bestuurder.

Er kan sprake zijn van gevaarlijk rijgedrag waardoor een ongeval is veroorzaakt, maar ook als het uw schuld is dat er een verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of zwaar lichamelijk letsel krijgt.

Veelgestelde vragen

Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. U dient hierbij te denken aan het type overtreding en de ernst daarvan. Is er bijvoorbeeld sprake van rijden onder invloed van alcohol? Is er sprake van recidive?

De officier van justitie dient na 10 dagen te beslissen wat er met uw rijbewijs – in afwachting van uw strafzaak – zal gebeuren. U hoeft deze termijn van 10 dagen niet af te wachten. Direct na invordering kan namelijk een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank, waarna de rechtbank dat klaagschrift binnen twee weken op zitting zal behandelen.

Nee, dat is niet toegestaan. Dat is een misdrijf (artikel 9 lid 4 Wegenverkeerswet) waarop forse straffen staan. Indien u in dit kader behoefte heeft aan rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat kunt u ook contact met ons opnemen.

Een klaagschrift is eigenlijk een document dat wordt opgesteld en later wordt ingediend bij de rechtbank. In een klaagschrift wordt bijvoorbeeld nadrukkelijk vermeld wat uw belang is in het kader van het behoud van uw rijbewijs. U verzoekt in principe om (voorlopige) teruggave van uw rijbewijs in afwachting van uw strafzaak.

Indien u een zitting heeft bij de kantonrechter of politierechter dan hoort u normaal gesproken direct de uitspraak. U heeft vanaf de uitspraak 14 dagen de tijd om in hoger beroep te gaan. Wij adviseren de mogelijkheden met uw advocaat te bespreken.

De straffen die kunnen worden opgelegd voor rijden onder invloed van drugs zijn afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Vooral van belang zijn de hoeveelheid drugs en eventueel combinatiegebruik. Mede aan de hand van de hoeveelheid drugs in het bloed en het eventueel combinatiegebruik wordt de straf bepaald. Er worden normaal gesproken hogere straffen opgelegd indien er sprake is van recidive (herhaling).

Er zijn richtlijnen en oriëntatiepunten waar rekening mee kan worden gehouden bij rijden onder invloed van drugs. Het Openbaar Ministerie heeft een richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. De rechtspraak heeft in een uitspraak oriëntatiepunten gegeven ten aanzien van de straf.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina straffen rijden onder invloed drugs.

De straffen die kunnen worden opgelegd voor rijden onder invloed van alcohol zijn afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Vooral van belang is het resultaat uit het ademonderzoek. Mede aan de hand van de factoren Ugl en/of promillage wordt de straf bepaald. Er worden normaal gesproken hogere straffen opgelegd indien er sprake is van recidive (herhaling).

Er zijn richtlijnen en oriëntatiepunten waar rekening mee kan worden gehouden bij rijden onder invloed van alcohol. Het Openbaar Ministerie heeft een richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. De rechtspraak heeft oriëntatiepunten ten aanzien van de straftoemeting.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina straffen rijden onder invloed alcohol.

Laatste artikelen door onze rijbewijs advocaten